Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 311E - Jeodezik Altyapı ve Ağlar
 

GEO 311E - Jeodezik Altyapı ve Ağlar

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, öğrencilerin Global, bölgesel, yerel ve özel Amaçlı Jeodezik
Ağların Yersel ve Uydu tekniklerine göre Planlanması, Tesisi, Ölçülmesi ve
Hesaplanması işlemlerini gerçekleşmelerini sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Bu ders kapsamında; Jeodezik datum, Jeodezik referans ağları: Global, Bölgeselve Ülke Ağları, Ülke Temel Jeodezik Ağları: Nirengi, Nivelman ve Gravite Ağlarıolgularının yanında, Klasik yersel ve Uydu teknikleri kullanılarak ülke ağınınoluşturulması ve sıklaştırılması, Klasik yöntemlerle yatay jeodezik kontrol ağıtasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, Yatay kontrol ağlarının sıklaştırılması, özel
sıklaştırma uygulamaları (kestirme v.b.), Düşey datum, Nivelman ağları, Klasik
yöntemlerle düşey kontrol ağlarının tasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, düşey
kontrol ağlarının sıklaştırılması konu edilmektedir. Türkiye gravite ağı, özellikleri,
ölçmeler ve dengelenmesi, ED-50, WGS-84, ITRF sistem ve datumlarının tarifi ve
birbirine dönüştürülmesi, TUD-54, TUDKA-99, TTGA-99 ve GNSS ağları,
TUTGA-99, TUSAGA-Aktif gibi sistemler ve bunların uygulamadaki işlevleri
işlenen diğer konulardır.

Koordinatörleri
Mustafa Tevfik Özlüdemir
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022