Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 428E - Çevresel Havza Planlaması
 

CEV 428E - Çevresel Havza Planlaması

Dersin Amaçları

Su kaynaklarının sürdürülebilirliklerinin devamını sağlayacak şekilde; su kalitesi yönetimi kavramlarının değişik bileşenlerini, doğal ve yapay bölgesel özellikleri/bilgileri su kaynaklarının planlamasına ve yönetimine yönelik
geniş bir bakış açısıylatanıtmakve biraraya getirmek

Havza alanlarının analizi ile ilgili temelleri oluşturmak ve su kaynağının karasal etki alanı ilebirlikte ele alındığı bütünsel bir yaklaşımlasu kalitesi yönetimi için olan görece uzun dönemli çözümleriformüle etmekle
ilgili temel kavramları aktarmak

Dersin Tanımı

Havza planlamasına giriş. Havza planlama bileşenleri. Fiziksel ve doğal özellikler. Sosyodemografik özellikler: nüfus, gelişme, arazi kullanımı. Kirletici kaynaklar: noktasal kaynaklar, yayılı kaynaklar, kirletici yükleri. Su kalitesi sınıflandırma ve değerlendirme. Yasal ve yönetsel bakış açıları. Havza planlama örnekleri. Kirlenme kontrolü ve yönetimi için senaryolar.

Koordinatörleri
Melike Gürel
Alpaslan Ekdal
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024