Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 428E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevresel Havza Planlaması
İngilizce Envirn. Plan. of Catchment Areas
Dersin Kodu
CEV 428E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Melike Gürel
Alpaslan Ekdal
Dersin Amaçları Su kaynaklarının sürdürülebilirliklerinin devamını sağlayacak şekilde; su kalitesi yönetimi kavramlarının değişik bileşenlerini, doğal ve yapay bölgesel özellikleri/bilgileri su kaynaklarının planlamasına ve yönetimine yönelik
geniş bir bakış açısıylatanıtmakve biraraya getirmek

Havza alanlarının analizi ile ilgili temelleri oluşturmak ve su kaynağının karasal etki alanı ilebirlikte ele alındığı bütünsel bir yaklaşımlasu kalitesi yönetimi için olan görece uzun dönemli çözümleriformüle etmekle
ilgili temel kavramları aktarmak
Dersin Tanımı Havza planlamasına giriş. Havza planlama bileşenleri. Fiziksel ve doğal özellikler. Sosyodemografik özellikler: nüfus, gelişme, arazi kullanımı. Kirletici kaynaklar: noktasal kaynaklar, yayılı kaynaklar, kirletici yükleri. Su kalitesi sınıflandırma ve değerlendirme. Yasal ve yönetsel bakış açıları. Havza planlama örnekleri. Kirlenme kontrolü ve yönetimi için senaryolar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.Havza yönetiminin temel kavramlarını öğrenir.
II.Havzanındoğal ve fiziksel özelliklerinin planlama amaçlı kullanılmasını öğrenir.
III.Sosyo-demogfik verileri yönetsel bilgileredönüştürerek planlamada kullanmayı öğrenir.
IV.Havzadaki kirletici yüklerini tahmin etmeyi ve kirlilik kontrolü amaçlı değerlendirmeyiöğrenir.
V.Önceki derslerde su kalitesi ile ilgili öğrendiği temel kavramları kullanarak, su kalitesınıflandırmasını ve su kaynaklarını faydalı kullanım amaçlarına odaklı değerlendirmesini öğrenir.
VI.Havza yönetimi ve planlamasının, yasal ve idari yapı ile ilişkisini öğrenir.
VII.Değişik özellikleri olan havzalar için yönetim ve planlama örnekleri görür.
VIII.Bir havza planlama çalışmasınınadımlarını takip ederek, bütünleştirmeyi
seçilen birhavza üzerindeuygular ve raporlar
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Gönenç, İ.E. 2006. “Sürdürülebilir Havza Yönetimi, Cilt 1-Havzalarda Doğa ve Sosyoekonomik Sistemin Özellikleri”, IGEM Danışmanlık, Organizasyon ve Araştırma, Türkiye
Diğer Referanslar 1.Reimold, R., Ed. 1998.“Watershed Management – Practice, Policies, and Coordination”, Mc Graw Hill, USA.
2. Chapman, D., Ed. 1996. “Water Quality Assessments”, 2nd edn., E&FN Spon,UK.
3.James, W.P., 2002. “Water Resources Engineering”, Prentice Hall, USA.
4. Tchobanoglous, G., Schroeder, E, 1985. “Water Quality”, Addison Wesley, USA.
5. Novotny, V., Olem, H., 1994. “Water Quality – Prevention, Identification and Management of Diffuse Pollution”, Van Norstand Reinhold, USA
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024