Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 322E - Betonarme I
 

INS 322E - Betonarme I

Dersin Amaçları

Bu dersi tamamlayan öğrenci,
• Yapı yönetmeliklerinin önemini farketme
• Tasarım işlemlerini anlama
• Donatı beton ve betonarme elemanların mekanik davranışları hakkında bilgi sahibi olma
• Betonarme bir yapının limit durumlarını anlama ve her bir limit durumun önemini farketme
• TS 500'ün uygulanması için temel koşulları anlama
• Betonarme kirişlerin elastik davranışını anlama kirişlerin eğilme kesme ve kaymaya göre tasarımını araştırma
...
konularında bilgi ve beceri kazanır

Dersin Tanımı

Betonarme elemanlar, döşeme, kiriş, kolon, temel, beton ve çelik, malzeme bilgisi, davranış eğrileri, çatlama, aderans,
(Course Description) beton ve çeliğin beraber çalışması, kenetlenme, donatı ekleri, yükler, yüklerin birleştirilmesi, güvenlik, sınır durumlar,
dikdörtgen kesitte basit eğilme, dengeli donatı, zayıf kuvvetli donatılı kesit, çift donatılı dikdörtgen kesit, tablalı kesit,
basit eğilme, dikdörtgen kesitte M+N etkisi, karşılıklı etki diyagramları, dikdörtgen kesitte Mx+My+N etkisi, basit
etriyeli ve fretli kolon, kesme kuvvetinin karşılanması, moment kapama diyagramı, burulma etkisi, kesme kuvveti ile
burulma etkisi, narin kolon davranışı, elastik hesap kabulleri, dikdörtgen kesitte elastik hesap, çerçeve, kolon-kiriş
birleşimi, yeniden uyum ilkesi, konstrüksiyon bilgisi.

Koordinatörleri
Kadir Güler
Kadir Güler
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022