Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 322E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Betonarme I
İngilizce Reinforced Concrete I
Dersin Kodu
INS 322E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 1 3 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Kadir Güler
Kadir Güler
Dersin Amaçları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
• Yapı yönetmeliklerinin önemini farketme
• Tasarım işlemlerini anlama
• Donatı beton ve betonarme elemanların mekanik davranışları hakkında bilgi sahibi olma
• Betonarme bir yapının limit durumlarını anlama ve her bir limit durumun önemini farketme
• TS 500'ün uygulanması için temel koşulları anlama
• Betonarme kirişlerin elastik davranışını anlama kirişlerin eğilme kesme ve kaymaya göre tasarımını araştırma
...
konularında bilgi ve beceri kazanır
Dersin Tanımı Betonarme elemanlar, döşeme, kiriş, kolon, temel, beton ve çelik, malzeme bilgisi, davranış eğrileri, çatlama, aderans,
(Course Description) beton ve çeliğin beraber çalışması, kenetlenme, donatı ekleri, yükler, yüklerin birleştirilmesi, güvenlik, sınır durumlar,
dikdörtgen kesitte basit eğilme, dengeli donatı, zayıf kuvvetli donatılı kesit, çift donatılı dikdörtgen kesit, tablalı kesit,
basit eğilme, dikdörtgen kesitte M+N etkisi, karşılıklı etki diyagramları, dikdörtgen kesitte Mx+My+N etkisi, basit
etriyeli ve fretli kolon, kesme kuvvetinin karşılanması, moment kapama diyagramı, burulma etkisi, kesme kuvveti ile
burulma etkisi, narin kolon davranışı, elastik hesap kabulleri, dikdörtgen kesitte elastik hesap, çerçeve, kolon-kiriş
birleşimi, yeniden uyum ilkesi, konstrüksiyon bilgisi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Z. Celep, N. Kumbasar; Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, 2009.
2. K.Özden, İ.Eren, A.Trupia, T.Öztürk; Öngerilmeli Beton, İ.T.Ü. 1994.
Diğer Referanslar 1. İ. Aka, F. Keskinel, F. Çılı; O.C. Çelik, Betonarme, Birsen Yayınevi, 2001
2. Betonarme Tablo ve Abaklar, İTÜ İnşaat Fakültesi.
3. TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000.
4. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 2007.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020