Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü
 

Enerji Enstitüsü

Endüstri ile yakın işbirliği içerisinde olan Enerji Enstitüsü, lisansüstü eğitimin endüstrinin ihtiyaçlarına göre sürekli güncellendiği, endüstrinin desteklediği laboratuarlarda araştırma gruplarının çalıştığı ve ortak ArGe/ÜrGe projelerinin yürütüldüğü, öğrencilerimizin tez çalışmalarını bu projelerde tamamladığı, böylece öğrenci ve öğretim üyelerimizin enerji teknolojilerindeki gelişmenin ve çözümün bir parçası oldukları, bilginin ekonomiye dönüştürüldüğü bir enstitü olmayı hedeflemekte ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

Programlar

  • Enerji Bilim ve Teknoloji
  • Radyasyon Bilim ve Teknoloji

 

 

 

 

Dersler
ABT 501 Tesis Teknolojileri
ABT 502E Yapay Zeka ve Öğrenen Makine Yöntemleri
ABT 502E Yapay Zeka ve Öğrenen Makine Yöntemleri
ABT 503E Sürdürülebilir Bina
ABT 503E Sürdürülebilir Bina
ABT 504 Tesislerde Enerji Yönet. & Verim.
ABT 505 Bakım Yönetimi
ABT 507E Waste&Environmental Manag.
ABT 511 İklim Değişikliği: Bilim, Etkiler ve Etki azaltma
ABT 513 Akıllı Bina Akıllı Şeh.Enteg.
ABT 514E Akıllı Tesis Otomasyonu
ABT 517 İş Güvenliği
ABT 519E Algılayıcılar ve Eyleyiciler
ABT 521 Yapı Bilgi Modellemesi
EBT 501E Mühendislik Matematiği
EBT 502E İleri Akışkanlar Dinamiği
EBT 503E İleri Termodinamik
EBT 503E İleri Termodinamik
EBT 504 Enerji Sistem.Yöneylem Araş.
EBT 505E İleri Isı ve Kütle Transferi
EBT 506 Isı Değiştiriciler
EBT 507E Güç Üretiminin Temelleri
EBT 508E Kojenerasyon ve Atık Isı Geri kazanımı
EBT 508E Kojenerasyon ve Atık Isı Geri Kazanımı
EBT 508E Kojenerasyon
EBT 508E deneme
EBT 508E Kojenerasyon ve Atık Isı Geri kazanımı
EBT 508E Kojenerasyon ve Atık Isı gerei Kazanımı
EBT 508E Kojenerasyon and Atık Isı Geri Kazanımı
EBT 508E Kojenersyon ve Aık Isı Geri Kazanımı
EBT 509 Kömür Bilimi ve Teknolojisi
EBT 510 Temiz Yanma Teknolojileri
EBT 510 Temiz Yanma Teknolojileri
EBT 510 Temiz Yanma Teknolojileri
EBT 511E Nukleer Reaktor Teorisi
EBT 513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
EBT 515 Nükleer Mühendisliğin Esasları
EBT 515 Nükleer Mühendisliğin Esasları
EBT 516E Nükleer Reaktör Mühendisliği
EBT 518E Malzemelerde Radyasyon Hasarı
EBT 519E Nükleer Mühendislik Malzemeleri
EBT 525E Pasif Güneş Enerjisi Sistemleri
EBT 526E Yakıt Hücreleri
EBT 527E Rüzgar Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri
EBT 528 Aktif Güneş Enerjisi Sistemler
EBT 529E Jeotermal Enerji
EBT 530E Enerji Verimli Binalar
EBT 532E Organik Atıklardan Biyoenerji Geri Kazanımı
EBT 534 Biyokütle ve Dönüşüm Teknoloji
EBT 535 Endüstride Enerji Yönetimi
EBT 536 Enerji Ormancılığı ve Biyokütle
EBT 537 Enerji Kalitesi
EBT 538 Enerji Ekonomisi ve Politikaları
EBT 539 Enerji, Çevre ve Hukuku
EBT 540 Hidroelektrik Enerji
EBT 542 Foto-Voltaik Güç Sistemleri
EBT 544 Enerji Verimli Aydınlat.Teknolojileri
EBT 545E Enerji Piyasaları Modelleme
EBT 545E Enerji Piyasaları Modelleme
EBT 546 Enerji Bilim&Teknol.Özel Konu.
EBT 546 Enerji Bilim&Teknolojisi.Özel Konular: Elektrik Enerjisi Santral Yatırımları Analizi
EBT 546 Enerji Bilim&Teknol.Özel Konu.
EBT 546 Enerji Bilim&Teknol.Özel Konu.
EBT 546E Enerj.Bil.ve Tekn Özel Konular
EBT 546E Enerji Bilim & Teknolojide Özel Konular
EBT 546E Enerji Bilim ve Teknolojisi - Özel Konular: Mikro ve Nano Ölçekte Isıl Enerji Transferi ve Dönüşümü
EBT 546E Theoretical and Computational Methods in the Quantum Physics of Materials I
EBT 547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
EBT 549E Solar Thermal Power Plants Güneş Termal Güç Sistemleri
EBT 549E Güneş Termal Güç Santralleri
EBT 551E SIFIR ENERJİLİ BİNALAR
EBT 553 Güneş Enerjisi&Dönüşüm Tekno.
EBT 553 Güneş Enerjisi&Dönüşüm Tekno.
EBT 553 Güneş Enerjisi&Dönüşüm Tekno.
EBT 554E Enerji Piyasaları Yönetimi
EBT 555E Enerjide Uygulamalı İstatistik ve Veri Analizi
EBT 556 Nükleer Mikro Bataryalar
EBT 557E Binalar için Enerji Sistemleri
EBT 558E Nükleer Emniyet
EBT 559E Tesislerde Enerji Kaynak Yöneyimi ve Kirlilik Önleme
EBT 561E Hidrojen Enerji Technolojileri ve Analizi
EBT 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
EBT 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
EBT 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
EBT 596 Seminer
EBT 596 Seminer
EBT 601E Çok-Fazlı Akışlar
EBT 605E Nükleer Yakıt Çevrimi ve Yönetimi
EBT 605E Nükleer Yakıt Çevrimi; Analizi ve İdaresi
EBT 606E Nükleer Reaktör Güvenliği
EBT 606E Nukleer Reaktör Güvenliği
EBT 608E Nötron Transport Teorisi
EBT 609E Enerjinin Elektrokimyasal Depolanması ve Dönüşümü
EBT 613E Enerji tesisleri için entegre çevre kalitesi yönetimi
EBT 615 Güneş Hücreleri Fiziği
EBT 616E Energy Storage Technology
EBT 617E Enerji Bilim ve Teknolojide İleri Konular
EBT 617E Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
EBT 617E Enerji ve Malzeme Bilimleri için Yoğun Madde Fiziğinde hesaplamalı yöntemler
EBT 618E Malzemelerde Radyasyon Hasarı
EBT 620E Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde İşaret İşleme ve Analizi
EBT 622 Denizler.Yenil.Enerji.Kaynak.
EBT 624E Termoelektrik Enerji Dönüşümü
EBT 625 Nükleer Atık Yönetimi
EBT 625 Nükleer Atık Yönetimi
EBT 625 Nükleer Atık Yönetimi
EBT 625 Nükleer Atık Yönetimi
EBT 627 Radyoaktif İzleme Teknikleri
EBT 628 Organ.-İnorg. Hibr. Güneş Hüc.
EBT 629E Enerjide Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi
EBT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
EBT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
EBT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
EBT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
EBT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
EBT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
MBEE 101 MasterBee
NUK 603 Monte Carlo Metodları
NUK 605 Nükleer Enerji Politika&Hukuku
NUK 606E Reaktör Kalp İçi Yakıt Yönetimi
RBT 501 Radyasyon Fiziği
RBT 502 Radyasyon Algılama ve Ölçme
RBT 503 Endüstri ve Tıpta Radyoizotop Uygulamaları
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 505E Radyasyonla Görüntüleme
RBT 506E Radyasyon Dozimetrisi
RBT 506E Radyasyon Dozimetrisi
RBT 507 Radyolojik Malzemeler
RBT 508 Nükleer Teknikler
RBT 509 Radyasyon Zırhlaması
RBT 509 Radyasyon Zırhlaması
RBT 510E Aktivasyon Spektroskopisi
RBT 510E Aktivasyon Spektroskopisi
RBT 510E Aktivasyon Spektroskopisi
RBT 511E Çevresel Analizlerde Radyometrik Yöntemler
RBT 511E Çevresel Analizlerde Radyometrik Yöntemler
RBT 512E Radyoekoloji
RBT 513 Radyokimya
RBT 515 Radyobiyoloji
RBT 515 Radyobiyoloji
RBT 515 Radyobiyoloji
RBT 517 Nükleer Yakıt Teknolojisi
RBT 517 Nükleer Yakıt Teknolojisi
RBT 517 Nükleer Yakıt Teknolojisi
RBT 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
RBT 596 Seminer
RBT 596 Seminer
RBT 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
RBT 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
RBT 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024