Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü
 

Enerji Enstitüsü

Endüstri ile yakın işbirliği içerisinde olan Enerji Enstitüsü, lisansüstü eğitimin endüstrinin ihtiyaçlarına göre sürekli güncellendiği, endüstrinin desteklediği laboratuarlarda araştırma gruplarının çalıştığı ve ortak ArGe/ÜrGe projelerinin yürütüldüğü, öğrencilerimizin tez çalışmalarını bu projelerde tamamladığı, böylece öğrenci ve öğretim üyelerimizin enerji teknolojilerindeki gelişmenin ve çözümün bir parçası oldukları, bilginin ekonomiye dönüştürüldüğü bir enstitü olmayı hedeflemekte ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

Programlar

  • Enerji Bilim ve Teknoloji
  • Radyasyon Bilim ve Teknoloji

 

 

 

 

Dersler
ABT 502E Yapay Zeka ve Öğrenen Makine Yöntemleri
ABT 503E Sürdürülebilir Bina
ABT 504 Tesislerde Enerji Yönet. & Verim.
ABT 505 Bakım Yönetimi
ABT 517 İş Güvenliği
ABT 519E Algılayıcılar ve Eyleyiciler
ABT 521 Yapı Bilgi Modellemesi
EBT 501E Mühendislik Matematiği
EBT 502E İleri Akışkanlar Dinamiği
EBT 504 Enerji Sistem.Yöneylem Araş.
EBT 507E Güç Üretiminin Temelleri
EBT 508E Kojenerasyon ve Atık Isı Geri kazanımı
EBT 508E Kojenerasyon
EBT 508E Kojenerasyon ve Atık Isı Geri Kazanımı
EBT 508E deneme
EBT 509 Kömür Bilimi ve Teknolojisi
EBT 510 Temiz Yanma Teknolojileri
EBT 511E Nukleer Reaktor Teorisi
EBT 513 Nükleer Mühendislikte Hesaplamali Yöntemler
EBT 513 Nükleer Mühendis.Hesapla.Yönt.
EBT 515 Nükleer Mühendisliğin Esasları
EBT 515 Nükleer Mühendisliğin Esasları
EBT 516E Nükleer Reaktör Mühendisliği
EBT 519E Nükleer Mühendislik Malzemeleri
EBT 526E Yakıt Hücreleri
EBT 527E Rüzgar Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri
EBT 528 Aktif Güneş Enerjisi Sistemler
EBT 529E Jeotermal Enerji
EBT 530E Enerji Verimli Binalar
EBT 532E Organik Atıklardan Biyoenerji Geri Kazanımı
EBT 534 Biyokütle ve Dönüşüm Teknoloji
EBT 535 Endüstride Enerji Yönetimi
EBT 537 Enerji Kalitesi
EBT 538 Enerji Ekonomisi ve Politikala
EBT 539 Enerji, Çevre ve Hukuku
EBT 540 Hidroelektrik Enerji
EBT 542 Foto-Voltaik Güç Sistemleri
EBT 544 Enerji Verimli Aydınlat.Teknolojileri
EBT 545E Enerji Piyasaları Modelleme
EBT 547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
EBT 549E Solar Thermal Power Plants Güneş Termal Güç Sistemleri
EBT 549E Güneş Termal Güç Santralleri
EBT 553 Güneş Enerjisi&Dönüşüm Tekno.
EBT 553 Güneş Enerjisi&Dönüşüm Tekno.
EBT 554E Enerji Piyasaları Yönetimi
EBT 556 Nükleer Mikro Bataryalar
EBT 557E Binalar için Enerji Sistemleri
EBT 596 Seminer
EBT 605E Nükleer Yakıt Çevrimi ve Yönetimi
EBT 605E Nükleer Yakıt Çevrimi; Analizi ve İdaresi
EBT 606E Nükleer Reaktör Güvenliği
EBT 613E Enerji tesisleri için entegre çevre kalitesi yönetimi
EBT 614E Akıllı Bina Sistemleri
EBT 615 Güneş Hücreleri Fiziği
EBT 618E Malzemelerde Radyasyon Hasarı
EBT 620E Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde İşaret İşleme ve Analizi
EBT 622 Denizler.Yenil.Enerji.Kaynak.
EBT 629E Enerjide Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi
EBT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
RBT 501 Radyasyon Fiziği
RBT 502 Radyasyon Algılama ve Ölçme
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
RBT 505E Radyasyonla Görüntüleme
RBT 506E Radyasyon Dozimetrisi
RBT 507 Radyolojik Malzemeler
RBT 509 Radyasyon Zırhlaması
RBT 510E Aktivasyon Spektroskopisi
RBT 596 Seminer
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020