Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 613E - Enerji tesisleri için entegre çevre kalitesi yönetimi
 

EBT 613E - Enerji tesisleri için entegre çevre kalitesi yönetimi

Dersin Amaçları

1. Çeşitli enerji üretim tesislerindeki atık oluşturan proseslerin ve bu proseslerden ortaya çıkan atık tür ve miktarlarının basit seviyede hesaplanmasını göstermek,
2. Enerji tesislerinin atıklarının çevresel etkilerinin alıcı ortamlar üzerindeki etkilerinin Çevresel Etkileri Değerlendirme Çalışması esaslarınca nasıl ortaya konulacağını göstermek,
3. Enerji tesislerinde üretimin, ürün ve çevre kalitesini sürekli geliştirme bilinciyle(İSO 14001,İSO 50001,ECO Management,EMAS, risk yönetimi yöntemleri yardımıyla), sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerin bilimsel ve pratik bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır.

Dersin Tanımı

Konunun anlam ve önemi.Çevresel Etki Değerlendirmesi:Tarihçe,Yasal Çerçeve.Çevre Yönetim Sistemi ve standartları:ISO 14001,EKO-Yönetim. Enerji üretim tesislerinin başlıca çevresel etkileri: Hava kirliliği, su kirliliği(termal kirlenme), gürültü kirliliği, katı ve tehlikeli atıklar, görsel kirlilik, uygulama örnekleri. Çevresel Risk Analizi. Çevre yönetimi sisteminin enerji tesislerindeki uygulamaları.

Koordinatörleri
Kadir Alp
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024