Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 613E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji tesisleri için entegre çevre kalitesi yönetimi
İngilizce Integ.Envi.Qual.Man.for En.Pla
Dersin Kodu
EBT 613E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Kadir Alp
Dersin Amaçları 1. Çeşitli enerji üretim tesislerindeki atık oluşturan proseslerin ve bu proseslerden ortaya çıkan atık tür ve miktarlarının basit seviyede hesaplanmasını göstermek,
2. Enerji tesislerinin atıklarının çevresel etkilerinin alıcı ortamlar üzerindeki etkilerinin Çevresel Etkileri Değerlendirme Çalışması esaslarınca nasıl ortaya konulacağını göstermek,
3. Enerji tesislerinde üretimin, ürün ve çevre kalitesini sürekli geliştirme bilinciyle(İSO 14001,İSO 50001,ECO Management,EMAS, risk yönetimi yöntemleri yardımıyla), sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerin bilimsel ve pratik bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin Tanımı Konunun anlam ve önemi.Çevresel Etki Değerlendirmesi:Tarihçe,Yasal Çerçeve.Çevre Yönetim Sistemi ve standartları:ISO 14001,EKO-Yönetim. Enerji üretim tesislerinin başlıca çevresel etkileri: Hava kirliliği, su kirliliği(termal kirlenme), gürültü kirliliği, katı ve tehlikeli atıklar, görsel kirlilik, uygulama örnekleri. Çevresel Risk Analizi. Çevre yönetimi sisteminin enerji tesislerindeki uygulamaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar (veya: bu dersi alan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanırlar);
1. Çeşitli enerji üretim tesislerinin üretim-atık ilişkisini ,
2. Enerji üretim tesislerinin özellikle hava kirletici emisyonlarının nasıl hesaplanacağını, bu kirleticilerin atmosferde nasıl dağılıma uğrayacaklarını Gauss Dağılım modeli yardımıyla tahmin etmeyi,
3. Enerji tesisi atıklarının(atıksu,soğutma suları, katı ve zararlı atıklarla gürültü ve vibrasyon) çevresel etkilerini Çevresel Etki Değerlendirme Sistematiği çerçevesinde belirlemeyi,
4. Enerji tesislerininde çevre kalitesine yönelik düzenlemeler olan İSO 14001,İSO 50001,ECO Management,EMAS, risk yönetimi yöntemlerini tanımak
5. Çevre kalitesine yönelik çağdaş düzenlemelerin enerji tesislerinde nasıl uygulanacağını uygulamalarla planlamayı,
öğrenmiş olacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1.Canter, L.W., Environmental Impact Assessment, Mc.Graw Hill, 1996.
Diğer Referanslar 2. Breeze, Paul A. Power generation technologies, Amsterdam ; Boston : Elsevier ; Burlington : Newnes, 2005
3. Large Combustion Plants. Integrated Pollution Prevention and Control
Reference Document on Best Available Techniques for, EUROPEAN COMMISSION, July 2006 .
4. Burhenn,R.,Heinemeier,K.Peters, T.,Piette,M.A., Pletz,W.and Wang,C., Energy Management Systems PECI A Practical Guide U.S.EPA,1997.
5. Guidance on How to Measure and Report your Greenhouse Gas Emissions.www.defra.gov.uk, 2009.
ISO 14000 Documents / EMAS Documents
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020