Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 608E - Nötron Transport Teorisi
 

EBT 608E - Nötron Transport Teorisi

Dersin Amaçları

1. Transport yetkinlik hesapları ve hızlandırılmaları konusunda altyapı oluşturmak.
2. Zaman bağlı transport denkleminin çözüm yöntemlerini öğretmek
3. Ayrık ordinatlar metodunun uygulama ve analizini özümsetme.
4. Çok boyutlu ayrık ordinatlar uygulamaları konusunda bir altyapı oluşturmak
5. Monte Carlo yöntemi konusunda temel kavramları öğretmek

Dersin Tanımı

Transport denklemi: nötron etkileşmeleri, nötron akışı, ikincil parçacıklarla transport, zamandan bağımsız transport denklemi, ek transport denklemi. Enerji ve zaman ayrıklaştırması: çok gruplu denklemler, dış kaynak problemleri, yetkinlik hesapları, zamana bağlı problemler. Tek boyutta ayrık ordinatlar yöntemi: açısal yaklaşımlar, uzaysal farklama ve çözüm, eğrisel koordinatlar, hızlandırma yöntemleri. Çok boyutta ayrık ordinatlar: çok boyutta karelemeler, kartezyen koordinatlarda farklama denklemleri, çok boyutta eğrisel sistemler, üçgensel ızgara farklama denklemleri, ışın etkileri. Monte Carlo yöntemi: olasılık dağılım fonksiyonları, anolog Monte Carlo örneklemesi, hata öngörüleri, analog olmayan Monte Carlo, yetkinlik hesapları.

Koordinatörleri
Senem Şentürk Lüle
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024