Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 509 - Kömür Bilimi ve Teknolojisi
 

EBT 509 - Kömür Bilimi ve Teknolojisi

Dersin Amaçları

1. Kömürün oluşumu, global potansiyeli, yapısı, temel bileşenleri ve analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek.
2. Kömüre uygulanan fiziksel ön işlemler, kükürt giderme yöntemleri, yanma mekanizması, yakma sistemleri, piroliz, gazlaştırma, sıvılaştırma, karbonizasyon ve briketleme gibi işlemler hakkında bilgi vermek.
3. Kömür yakılmasının çevresel etkileri, kükürt oksit emisyonları, külden kaynaklanan sorunlar ve emisyonlar hakkında bilgi vermek.

Dersin Tanımı

Kömürün oluşu ve sınıflandırılması. Kömür analiz yöntemleri. Kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömür kullanım alanları. Kömür hazırlama ve depolama. Kömür zenginleştirme yöntemleri. Kömürün yakılması. Kömürün pirolizi. Kömürün sıvılaştırılması ve gazlaştırılması. Kömürün briketlenmesi. Kömür kullanımı ve çevre ilişkisi

Koordinatörleri
Serdar Yaman
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024