Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kömür Bilimi ve Teknolojisi
İngilizce Coal Science and Technology
Dersin Kodu
EBT 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Serdar Yaman
Dersin Amaçları 1. Kömürün oluşumu, global potansiyeli, yapısı, temel bileşenleri ve analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek.
2. Kömüre uygulanan fiziksel ön işlemler, kükürt giderme yöntemleri, yanma mekanizması, yakma sistemleri, piroliz, gazlaştırma, sıvılaştırma, karbonizasyon ve briketleme gibi işlemler hakkında bilgi vermek.
3. Kömür yakılmasının çevresel etkileri, kükürt oksit emisyonları, külden kaynaklanan sorunlar ve emisyonlar hakkında bilgi vermek.
Dersin Tanımı Kömürün oluşu ve sınıflandırılması. Kömür analiz yöntemleri. Kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömür kullanım alanları. Kömür hazırlama ve depolama. Kömür zenginleştirme yöntemleri. Kömürün yakılması. Kömürün pirolizi. Kömürün sıvılaştırılması ve gazlaştırılması. Kömürün briketlenmesi. Kömür kullanımı ve çevre ilişkisi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Kömürün oluşumu, kömür türleri ve global potansiyeli ile pazar derinliği,
2. Kömür analiz yöntemleri,
3. Fiziksel zenginleştirme işlemleri ve briketleme
4. Yakma, piroliz, gazlaştırma, sıvılaştırma, karbonizasyon gibi kimyasal ve termal prosesler ile bu proseslerde etkili olan faktörler,
5. Kömür-çevre ilişkisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1) R.Kandiyoti, A.Herod, K.Bartle, Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids : Thermal Characterization and Analysis, Elsevier, 2006.
2) J.G. Speight, Handbook of Coal Analysis, John Wiley and Sons, 2005.
Diğer Referanslar (1.) C. Higman, M. van der Burgt, Gasification, Second ed., Elsevier, 2008.
(2.) B.G. Miller, D.A. Tillman, Combustion Engineering Issues for Solid Fuel Systems, Elsevier, 2008.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023