Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 559E - Tesislerde Enerji Kaynak Yöneyimi ve Kirlilik Önleme
 

EBT 559E - Tesislerde Enerji Kaynak Yöneyimi ve Kirlilik Önleme

Dersin Amaçları

1. Enerji ve çevre ilişkilerini ve boyutlarını anlamak
2. Enerji ve kaynak yönetimi ile kirlilik önleme konusundaki uluslararası ve ulusal strateji ve politikaları öğrenmek
3. Davranışsal olarak tüketici ve türetici kavramları arasındaki farkı öğrenmek
4. Kirlilik önleme yaklaşımlarını ve yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
5. Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının temel prensiplerini öğrenmek ve uygulayabilmek

Dersin Tanımı

Enerji ve çevre ilişkileri, Uluslararası / ulusal enerji & kaynak (hammadde, su ve atık) yönetimi ve kirlilik önleme stratejileri/politikaları, Enerji ve çevre yönetiminin (Çevre Yönetim 14000 ve Enerji Yönetim 50000 Standart serileri) yasal / ticari yönleri, Davranışsal boyutta enerji ve kaynak tüketimi analizi (hedefe yönelik anketler ve istatistiksel değerlendirme yöntemleri), Tüketici veya tüketen üretici, Kirlilik önleme araçları/yöntemleri (Atık Denetleme, Enerji Denetleme, Risk Denetleme, vb.), Karbon-nötr kavramı, Eko-verimlilik / endüstriyel simbiyoz, Yeşil ve döngüsel ekonomi (Yeşil malzeme, sistem ve satınalma), Uluslararası/ulusal en iyi uygulamalar, Yaşam döngüsü analiz yöntemleri, Çevre etki değerlendirmesi.

Koordinatörleri
Ebru Acuner Türet
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023