Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 559E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tesislerde Enerji Kaynak Yöneyimi ve Kirlilik Önleme
İngilizce Facil.En.Reso.Man.&Pollu.Pre.
Dersin Kodu
EBT 559E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Acuner Türet
Dersin Amaçları 1. Enerji ve çevre ilişkilerini ve boyutlarını anlamak
2. Enerji ve kaynak yönetimi ile kirlilik önleme konusundaki uluslararası ve ulusal strateji ve politikaları öğrenmek
3. Davranışsal olarak tüketici ve türetici kavramları arasındaki farkı öğrenmek
4. Kirlilik önleme yaklaşımlarını ve yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
5. Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının temel prensiplerini öğrenmek ve uygulayabilmek
Dersin Tanımı Enerji ve çevre ilişkileri, Uluslararası / ulusal enerji & kaynak (hammadde, su ve atık) yönetimi ve kirlilik önleme stratejileri/politikaları, Enerji ve çevre yönetiminin (Çevre Yönetim 14000 ve Enerji Yönetim 50000 Standart serileri) yasal / ticari yönleri, Davranışsal boyutta enerji ve kaynak tüketimi analizi (hedefe yönelik anketler ve istatistiksel değerlendirme yöntemleri), Tüketici veya tüketen üretici, Kirlilik önleme araçları/yöntemleri (Atık Denetleme, Enerji Denetleme, Risk Denetleme, vb.), Karbon-nötr kavramı, Eko-verimlilik / endüstriyel simbiyoz, Yeşil ve döngüsel ekonomi (Yeşil malzeme, sistem ve satınalma), Uluslararası/ulusal en iyi uygulamalar, Yaşam döngüsü analiz yöntemleri, Çevre etki değerlendirmesi.
Dersin Çıktıları 1. Tesislerde enerji ile kaynak yönetimi ve kirlilik önleme çerçevesinde çevre ilişkilerinin boyutlarını ve sınırlarını öğreneceklerdir.
2. Enerji ve çevre ilişkisi temelinde strateji ve politikaları senaryo analizleri ile çok boyutlu değerlendirebileceklerdir (enerji-çevre-ekonomi-teknoloji-sosyal)
3. Tesisler özelinde enerji ile kaynak yönetimi ve kirlilik önleme yaklaşımlarını öğrenecek ve değerlendirebileceklerdir.
4. Enerji ve çevre etki yönetimi analizleri yapabileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023