Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi
 

Kimya-Metalurji Fakültesi

Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümlerimde yer alan 60 adet araştırma ve öğrenci laboratuarı, gelişmiş en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmıştır. Ayrıca 2 adet bilgisayar laboratuvarında 115 adet güncel programlarla donatılmış bilgisayar öğrencilerin kullanımına açıktır. Fakülte'de modern bir kantin ve öğrenci kulüplerini içinde bulunduran "Öğrenci Sosyal  Merkezi" ve Anfitiyatroya sahip orta bahçe bulunmaktadır.

Bölümler:

  • Kimya Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Gıda Mühendisliği
 

 

Dersler
BEN 102 Microbiology
BEN 102 Mikrobiyoloji
BEN 107 Mühendislik Sanatı
BEN 111 Intr.to Biochml. Proc.&Biotech
BEN 111 Biyomühendisliğe Giriş
BEN 111 Biyokimyasal Prosesler ve Biyoteknolojiye Giris
BEN 111 Introduction to Bioengineering
BEN 111 Intr.to Biochml. Proc.&Biotech
BEN 312 Enzymology
BEN 312 Enzymology
BEN 312 Enzymology
BEN 312 Enzymology
BEN 321 Reactor Kin.&Desg. in Biotech.
BEN 321 Reactor Kin.&Desg. in Biotech.
BEN 322 Biyomühendislikte Deneysel Tasarım ve Modelleme
BEN 323 Material Science
BEN 323 Malzeme Bilimi
BEN 324 Bioengineering Lab I
BEN 326 Genetics
BEN 326 Genetik
BEN 326 Genetik
BEN 326 Genetics
BEN 332 Environmental Biotechnology
BEN 337 Biofuels and Bioenergy
BEN 341 Biomaterials
BEN 351 Bioengineering Thermodynamics
BEN 351 Bioengineering Thermodynamics
BEN 351 Bioengineering Thermodynamics
BEN 352 Transport Process in Bioengineering
BEN 352 Transp. Process in Bioengin.
BEN 352 Biyomühendislikte Taşınım Olayları
BIO 214 Mikrobiyoloji
BIO 215 Biyokimya
BIO 215 Biyokimya
BIO 215 Biyokimya
BIO 215 Biyokimya
GID 000 ABET
GID 111E Gıda Mühendisliği ve Etiğine Giriş
GID 112E Gıda Bilimi ve Teknolojilerine Giriş
GID 113E Gıda Mühendisliği ve Etiğe Giriş
GID 204E Momentum Aktarımı
GID 210E Mühendislik Matematiği
GID 211E Kütle ve Enerji Denklikleri
GID 212 Termodinamik
GID 214 Termodinamik
GID 221E Gıda Kimyası I
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 222E Mikrobiyoloji
GID 222E Microbiology
GID 223E Gıda Kimyası
GID 224 Gıda Toksik.,Kontamin.&Katk.
GID 226E Mikrobiyoloji
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 232E Gıda Kimyası II
GID 306E Gıda Fabrikası Tasarımı ve Ekonomisi
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 311E Gıda mikrobiyolojisi I
GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 314 Duyusal Analiz
GID 314E Duyusal Analiz
GID 314E Duyusal Analiz
GID 316 Gıda Ambalajlama
GID 316E Gıda Ambalajlama
GID 316E Gıda Ambalajlama
GID 318 Gıda Blşnlerinin Fnksyl Özell.
GID 318 Gıda Blşnlerinin Fnksyl Özell.
GID 321 Gıda Mikrobiyolojisi Lab
GID 321E Gıda mikrobiyolojisi Lab.
GID 322 Gıda Müh Temel İşlemler II
GID 322 Gıda Müh Temel İşlemler II
GID 323 Gıda Mikrobiyolojisi Lab.
GID 331E Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuarı
GID 337E Yağ Kimyası ve Teknolojisi
GID 339E Gıda Bileşenlerinin Üretimi
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 351E Kütle Aktarımı
GID 402 Gıda Mühendisliği Tasarım II
GID 402E Food Engineering Design II
GID 408E İstatistiksel Metotlar
GID 411E Gıda Mühendisliği Tasarımı I
GID 413 Biyoteknoloji
GID 413 Biyoteknoloji
GID 413E Biyoteknoloji
GID 415E Soğuk Muhafaza
GID 416E Gıdaların Raf Ömrü
GID 417 Hububat Teknolojisi
GID 418E Gıda Süreçlerinde Meydana Gelen Biyokimyasal Değişimler
GID 419E Gıda Üretiminde Enzimler
GID 421E Gıda Teknolojisi
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 422E Gıda Kalite Kontrol
GID 422E Gıda Kalite Kontrol
GID 424E Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Lab
GID 432E Gıda Kalite Kontrol Lab
GID 433 Gıda Kalite Kontrol Lab
GID 438 Coğrafi İşaretlerin Korunması
GID 441 Proses Kontrol
GID 441E Proses Kontrol
GID 450 Gıda Müh. Özel Konular
GID 450 Gıda Müh. Özel Konular
GID 4901E Gıda Mühendisliği Tasarımı I
GID 4902E Gıda Müh. tasarımı II
GID 492 Bitirme Çalışması
GID 492 Bitirme Çalışması
GID 492E Bitirme Çalışması
GID 492E Bitirme Projesi
GID 526E Endüstriyel Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi
KMM 000 Tasarım Proje Çalışması
KMM 000 Kütle Aktarımı ve Ayırma İşlemleri
KMM 000 ChemCAD/Aspen
KMM 000 Tez Çalışması
KMM 000 Tez Çalışması
KMM 000 Kimya Mühendisliği Zorunlu Stajı
KMM 102E Python Bilgisayar Programlamaya Giriş
KMM 102E Python Bilgisayar Programlamaya Giriş
KMM 111 Kimya Müh. Giriş ve Etik
KMM 111 Kimya Müh. Giriş ve Etik
KMM 111 Kimya Müh. Giriş ve Etik
KMM 111 Kimya Müh. Giriş ve Etik
KMM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 211E Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 220 Akışkanlar Mekaniği
KMM 220 Akışkanlar Mekaniği
KMM 220 Akışkanlar Mekaniği
KMM 220 Akışkanlar Mekaniği
KMM 220 Akışkanlar Mekaniği
KMM 222E Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Yöntemler
KMM 222E Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Yöntemler
KMM 222E Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Yöntemler
KMM 224 Kimya Mühendisliği Termodinamiği
KMM 305E Isı ve Kütle Aktarımı
KMM 305E Isı ve Kütle Aktarımı
KMM 308E Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
KMM 311E Thermodynamics II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 312E Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I
KMM 315E Kimya Mühendisleri için Fiziksel Kimya
KMM 321E Isı Transferi
KMM 321E Isı Transferi
KMM 331 Kütle Aktarımı
KMM 331 Kütle Aktarımı
KMM 331E Kütle Aktarımı
KMM 332 Ayırma İşlemleri
KMM 332 Ayırma İşlemleri
KMM 332 Ayırma İşlemleri
KMM 332 Ayırma İşlemleri
KMM 332E Ayırma İşlemleri
KMM 332E Ayırma İşlemleri
KMM 342E Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMM 342E Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMM 342E Matematik Modelleme
KMM 342E Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMM 342E mat mod
KMM 411 Proses Kontrol
KMM 411 Proses Kontrol
KMM 411 Proses Kontrol
KMM 411E Proses Kontrol
KMM 412E Kimyasal Teknolojiler
KMM 412E Kimyasal Teknolojiler
KMM 412E Kimyasal Teknolojiler
KMM 413 Biyokatalizörler ve Karakter
KMM 413E Biyokatalizörler ve Karakterizasyonu
KMM 413E Biyokatalizöler ve Uygulamaları
KMM 413E Biyokatalizler ve Karakterizasyonu
KMM 418E Kağıt Teknolojileri
KMM 421E Kimyasal Reaksiyon Muhendisligi II
KMM 422E KMM 4902E Kimya Mühendisliği Tasarımı II
KMM 424 Biyoteknolojik Uygulamalar
KMM 424E Biyoteknoloji Uygulamaları
KMM 424E Biyoteknoloji Uygulamaları
KMM 424E Biyoteknoloji Uygulamalar
KMM 424E B;yoteknoloji Uygulamalari
KMM 424E Biyoteknolojik Uygulamalar
KMM 428 Özel Ayırma Yöntemleri
KMM 428E Özel Ayırma Teknikleri
KMM 429 Kimya End Korozyon & Malz Seçi
KMM 431 Kimya Mühendisliği Tasarımı I
KMM 431 KMM 431E Chemical Engineering Design I
KMM 431E Kimya Mühendisliği Tasarımı I
KMM 431E Kimya Mühendisliği Tasarımı 1
KMM 434 Kalite,Çevre ve Güvenlik
KMM 438 İlaç Hammaddeleri Üretimi
KMM 446 Atık Yönetimi
KMM 448 Yakıt Kimyası ve Teknolojisi
KMM 451 Kimya Mühendisliği Lab. I
KMM 453 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım
KMM 453 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım
KMM 455E Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon
KMM 455E Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon
KMM 458 Ölçme ve Kontrol Cihazları
KMM 458 Ölçme ve Kontrol Cihazları
KMM 459 Yüzey Kimyası ve Kolloidler
KMM 462 Kimya Mühendisliği Lab II
KMM 465 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 465 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 465E Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 465E -
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 466E Bor Teknolojileri
KMM 467 Kristalizasyon
KMM 467 Kristalizasyon
KMM 468 Endüstride Enerji Tasarrufu
KMM 468E Endüstride Enerji Tasarrufu
KMM 474 Yağ Teknolojisi
KMM 477 Endüstriyel Su Hazırlama Yöntm
KMM 485 Polimer Kimyası ve Teknolojisi
KMM 4901 Kimya Mühendisliği Tasarımı I
KMM 4902E Kim. Müh. Tasarımı II
KMM 492 Bitirme Çalışması
KMM 492E Bitirme çalışması
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi Ek Sınav
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi 1. Ek Sınavı
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi EK 2 SINAVI
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E malzeme bilimi
MAL 201E MALZEME BILIMI
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzemeler Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E malzeme bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E MATERIALS SCIENCE 2020
MAL 201E mal201e
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Materials Science 2021
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi İngilizce
MAL 201E Materials Science2022
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 203E Malzeme Bilgisi
MAL 203E Materials Science MAL 201E
MET 000 Met. Malz. Müh. Tasarımı II
MET 000 Met. & Mat. Engn. Design II
MET 000 Kurumsal Toplantılar
MET 000 Met. Malz. Müh. Tasarımı I
MET 000 Met. & Mat. Engn. Design I
MET 000 MAZERET SINAVI 2023
MET 101E -
MET 101E Met. ve Mal. Müh. Giriş ve Etik
MET 101E Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği
MET 212 Çözeltiler Termodinamiği
MET 213 Malzeme Biliminin Temelleri
MET 213E Malzeme Biliminin Temelleri
MET 214 Çözelti Termodinamiğinin Tem.
MET 214 Çözelti Termodinamiğinin Tem.
MET 214 Çözelti Termodinamiğinin Tem.
MET 214 Çözelti Termodinamiğinin Tem.
MET 214E Fund. of Sol. Thermodynamics
MET 215 Metalurji Termodinamiğ. Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğ. Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğ. Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğ. Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğinin Temelleri
MET 215E Metalurji Termodinamiğinin Temelleri
MET 224 Faz Denge Diyagramları
MET 224 Faz Denge Diyagramları
MET 224E Phase Equilibrium Diagrams
MET 228 Malzeme Kimyası
MET 228E Materials Chemistry
MET 231 Termodinamik I
MET 244E Malzemelerin Statik, Dinamik, ve Mukavemeti
MET 244E Malzemelerin Statik, Dinamik ve Mukavemeti4
MET 246 Malzeme Fiziği
MET 246 Malzeme Fiziği
MET 246 Malzeme Fiziği
MET 246E Malzeme Fiziği
MET 248E Mass & Energy Balance
MET 248E Mass & Energy Balance
MET 252 Mlz.Sta. ve Dinamik Mukavemeti
MET 252E Malzemelerin Statik Dinamik ve Mukavemetleri
MET 252E Statik, Dinamik ve Malzemelerin Mukavemeti
MET 252E Malzemelerin Statik ve Dinamik Mukavemeti
MET 252E Malzemelerin Statik, Dinamik ve Mukavemetleri
MET 252E Malzemelerin Statik, Dinamik ve Mukavemeti
MET 312 Toplam Kalite Yönetimi
MET 313 Kimyasal Metalurji I 2022
MET 313 Kimyasal Metalurji I
MET 313 Kimyasal Metalurji I
MET 313E Kimyasal Metalurji I
MET 315E Fiziksel Metalurjinin Temelleri
MET 315E Fiziksel Metalurjinin Temel İlkeleri
MET 315E Fiziksel Metalurjinin Temel İlkeleri
MET 317E Taşınım olayları
MET 326 Kimyasal Metalurji II
MET 326 Kimyasal Metalurji II
MET 326E Chemical Metallurgy II
MET 328E Biyomalzemelere Giriş
MET 328E Biyomalzemelere Giriş
MET 332E Demir ve Çelik Üretimi
MET 335 Mlz.Elect.&Many.$Optk Özellik.
MET 335E Malzemelerin Elektronik, Manyetik ve Optik Özellikleri
MET 335E Malzemelerin Elekt, Many, Optik Özellikleri
MET 337 Malzeme Karakterizasyon Met.
MET 337 Malzeme Karakterizasyon Met.
MET 337E Malzeme Karakterizasyon Met.
MET 339 Malzeme Karakterizasyon Lab.
MET 339 Malzeme Karakterizasyon Lab.
MET 339E Materials Characterization Lab
MET 344E -
MET 344E Malzemelerin Mekanik Özellikleri
MET 346 Metalurji ve Malzeme Proseslerinin Modellenmesi ve Simülasyonu
MET 346 Metalurji ve Malzeme Proseslerinin Modellenmesi ve Simülasyonu
MET 346E Metalurji ve Malzeme Proseslerinin Modellenmesi ve Simülasyonu
MET 348 Kalite Mühendisliği
MET 348E Quality Engineering
MET 352 Döküm Prensipleri ve Tekn
MET 352 Döküm Prensipleri ve Tekn
MET 352E Döküm Prensipleri ve Tekn
MET 352E Döküm Prensipleri ve Teknolojisi
MET 353 Mühendislik Uygulamalarında Tasarım Prensipleri ve Malzeme Seçimi
MET 353 Müh.Uyg.Tasar.Pren&Malz.Seç.
MET 353 Mühendislik Uygulamalarında Tasarım Prensipleri ve Malzeme Seçimi
MET 353E Müh. Uyg. Tasar. Pren. & Malz. Seç.
MET 364 Ekstraktif Metalurji Lab.
MET 364 Ekstraktif Metalurji Lab.(19-20)
MET 364 Ekstraktif Metalurji Lab.
MET 364E Ekstraktif Metalurji Lab.(19-20)
MET 364E Ekstraktif Metalurji Lab
MET 364E Extractive Metallurgy Lab.
MET 366E enerji malzemeleri
MET 368 Metalik Toz. Üretim Teknikleri
MET 368E Metalik Tozların Üretim Teknikleri
MET 368E Metalik Tozların Üretim Teknikleri
MET 374 Proses Metalurjisi
MET 374 Proses Metalurjisi
MET 374E proses metalurjisi
MET 376E Isıl İşlme
MET 376E -
MET 378 Demir Dışı Müh. Alaşımları
MET 378 Demir Dışı Müh. Alaşımları
MET 378E Demir Dışı Mühendislik Malzemeleri
MET 378E Demir Dışı Mühendislik Malzemeleri
MET 413 Metalik Tozların Üretimi
MET 415 Hasarsız Malzeme Muayenesi
MET 432 Met. Nano Part.Üret.&Karakterz
MET 432 Met. Nano Part.Üret.&Karakterz
MET 435E Problem Çözme Teknikleri
MET 437E Korozyon ve Korozyondan Korunmanın Temelleri
MET 437E Korozyon ve Korozyondan Korunma Prensipleri
MET 437E Korozyon ve Korozyondan Korunmanın Temelleri
MET 437E x
MET 439E Mühendislik Polimerleri
MET 439E POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
MET 442 Kompozit Malzemelerin Tem.
MET 442 Kompozit Malzemelerin Tem.
MET 442E Kompozit malzemeler
MET 442E Kompozit Malzemelerin Temel İlkeleri
MET 444 IRON AND STEEL MATERIALS IN ENGINEERING APPLICATIONS
MET 444 Müh.Uyg.Demir&Çelik Esas.Malz.
MET 444 MET 444 ve MET444E Final sınav sınıfı
MET 444 Müh.Uyg.Demir&Çelik Esas.Malz.
MET 444E Iron&Steel Mat.in Eng. App
MET 444E Iron&Steel Mat.in Eng. App
MET 444E 21539_21540_MET444 and MET444E_ Final_Exam
MET 444E Iron&Steel Mat.in Eng. App
MET 444E IRON AND STEEL MATERIALS IN ENGINEERING APPLICATIONS
MET 446 Metalurji&Malz.Pros.Çevre&Etik
MET 446E Envir.&Ethc.inMet.&Mat.Proces
MET 451E Seramik Malzemeler
MET 453E Seramik Malzemelerin Temelleri
MET 453E Seramik Malzemelerin Temelleri
MET 455 Malzeme Proses Lab.
MET 455 Malzeme Proses Lab.
MET 455 Malzeme Proses Lab.
MET 455E Malzeme Proses Lab
MET 455E Malzeme Proses Lab.
MET 457E Yarıiletken Malzemeler
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 462 Mtlk.Nanparik.:Üret.&Karak.
MET 462 Mtlk.Nanparik.:Üret.&Karak.
MET 462 Mtlk.Nanparik.:Üret.&Karak.
MET 462E Metalik Nanopartiküller:Üretim ve Karkaterizasyonu
MET 462E Metalik Nanopartiküller:Üretim ve Karakterizasyonu
MET 462E Metallic Nanopart.:Prod.&Char.
MET 464E Yüzey İşlem Prensipleri
MET 464E Yüzey İşlemler
MET 464E Yüzey İşlemlerinin Temelleri
MET 468E -
MET 468E -
MET 471E Teknik Seramikler
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 472E DÖKÜM PROSESLERİ
MET 472E UYGULAMALI DÖKÜM PROSESLERİ
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 472E DÖKÜM PROSESLERİ
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 473 Metalurjik Süreçlerin Benzetimi
MET 474 Demir Dışı Metallerin Ekstraktif Metalurjisi
MET 475E Toz Metalurjisi
MET 475E Toz Metalurjisi
MET 476E Teknik Seramiklere Giriş
MET 477E Elektrometalurjiye Giriş
MET 479E DEMİR VE ÇELİK ÜRETİMİ
MET 479E Iron and Steel Making
MET 479E Iron and Steel Making
MET 481 Problem Çözme Tknkleri ve Tsrm
MET 483 Hasarsız Malz. Muayenesi. Gir.
MET 483E Malzemelerin Hasarsız Muayenelerine Giriş
MET 483E Malzemelerin Hasarsız Muayenelerine Giriş
MET 483E Malz.Hasarsız Muayenelerine Giriş
MET 485E Seramik Üretimi
MET 485E Seramiklerin Üretimi
MET 487E Malzemelerin Deformasyon Prosesleri
MET 4901 Met. Malz. Müh. Tasarımı I
MET 4901E Met. Malz. Müh. Tasarımı I
MET 4902 Met. Malz. Müh. Tasarımı II
MET 4902E Met. Malz. Müh. Tasarımı II
MET 492 Tasarım Bitirme Projesi
MET 492 Tasarım Bitirme Projesi
MET 492 Tasarım Bitirme Projesi
MET 492E Tasarım Bitirme Projesi
MET 492E Graduation Project
MET 492E Tasarım Projesi
MET STJ 20-21 Yaz Mezunları
MET STJ Staj
MET STJ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Zorunlu Stajı
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024