Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi
 

Kimya-Metalurji Fakültesi

Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümlerimde yer alan 60 adet araştırma ve öğrenci laboratuarı, gelişmiş en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmıştır. Ayrıca 2 adet bilgisayar laboratuvarında 115 adet güncel programlarla donatılmış bilgisayar öğrencilerin kullanımına açıktır. Fakülte'de modern bir kantin ve öğrenci kulüplerini içinde bulunduran "Öğrenci Sosyal  Merkezi" ve Anfitiyatroya sahip orta bahçe bulunmaktadır.

Bölümler:

  • Kimya Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Gıda Mühendisliği
 

 

Dersler
BEN 102 Microbiology
BEN 102 Mikrobiyoloji
BEN 111 Biyomühendisliğe Giriş
BEN 111 Intr.to Biochml. Proc.&Biotech
BEN 111 Intr.to Biochml. Proc.&Biotech
BEN 111 Biyokimyasal Prosesler ve Biyoteknolojiye Giris
BEN 111 Introduction to Bioengineering
BEN 312 Enzymology
BEN 312 Enzymology
BEN 312 Enzymology
BEN 312 Enzymology
BEN 321 Reactor Kin.&Desg. in Biotech.
BEN 321 Reactor Kin.&Desg. in Biotech.
BEN 322 Biyomühendislikte Deneysel Tasarım ve Modelleme
BEN 324 Bioengineering Lab I
BEN 326 Genetics
BEN 326 Genetik
BEN 326 Genetik
BEN 326 Genetics
BEN 337 Biofuels and Bioenergy
BEN 351 Bioengineering Thermodynamics
BEN 351 Bioengineering Thermodynamics
BEN 351 Bioengineering Thermodynamics
BEN 352 Transp. Process in Bioengin.
BEN 352 Biyomühendislikte Taşınım Olayları
BEN 352 Transport Process in Bioengineering
BIO 215 Biyokimya
CEV 243 Çevre Kimyası
GID 111E Gıda Mühendisliği ve Etiğine Giriş
GID 112E Gıda Bilimi ve Teknolojilerine Giriş
GID 204E Momentum Aktarımı
GID 211E Kütle ve Enerji Denklikleri
GID 212 Termodinamik
GID 212E Termodinamik
GID 221E Gıda Kimyası I
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 222E Mikrobiyoloji
GID 224 Gıda Toksik.,Kontamin.&Katk.
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 232E Gıda Kimyası II
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 311E Gıda mikrobiyolojisi I
GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 314 Duyusal Analiz
GID 314E Duyusal Analiz
GID 314E Duyusal Analiz
GID 316 Gıda Ambalajlama
GID 316E Gıda Ambalajlama
GID 316E Gıda Ambalajlama
GID 318 Gıda Blşnlerinin Fnksyl Özell.
GID 318 Gıda Blşnlerinin Fnksyl Özell.
GID 321 Gıda Mikrobiyolojisi Lab
GID 321E Gıda mikrobiyolojisi Lab.
GID 322 Gıda Müh Temel İşlemler II
GID 322 Gıda Müh Temel İşlemler II
GID 322E Gıda Mühendisliği Temel İşlemler II
GID 331E Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuarı
GID 332E Gıda Mühendisliği Lab
GID 341 Isı Aktarımı
GID 341E Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 351E Kütle Aktarımı
GID 371 Gıda İşleme Yöntemleri
GID 402 Gıda Mühendisliği Tasarım II
GID 402E Food Engineering Design II
GID 411E Gıda Mühendisliği Tasarımı I
GID 413 Biyoteknoloji
GID 413 Biyoteknoloji
GID 413E Biyoteknoloji
GID 415E Soğuk Muhafaza
GID 415E Soğuk Muhafaza
GID 416E Gıdaların Raf Ömrü
GID 417 Hububat Teknolojisi
GID 418E Gıda Süreçlerinde Meydana Gelen Biyokimyasal Değişimler
GID 421E Gıda Teknolojisi
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 422E Gıda Kalite Kontrol
GID 422E Gıda Kalite Kontrol
GID 424E Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Lab
GID 432E Gıda Kalite Kontrol Lab
GID 438 Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Geleneksel Özellikli Ürün Adının Korunması
GID 441 Proses Kontrol
GID 441E Proses Kontrol
GID 441E Proses Kontrol
GID 492 Bitirme Çalışması
GID 492E Bitirme Projesi
KMM 000 Kimya Mühendisliği Zorunlu Stajı
KMM 102E Python Bilgisayar Programlamaya Giriş
KMM 111 Kimya Müh. Giriş ve Etik
KMM 112 Kimya Mühendisliğine Giriş
KMM 112 Kimya Mühendisliğine Giriş
KMM 112E Kimya Mühendisliğine Giriş
KMM 112E Kimya Muhendisligine Giris
KMM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 211E Kütle ve Enerji Denklikleri
KMM 220 Akışkanlar Mekaniği
KMM 222E Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Yöntemler
KMM 224 Kimya Mühendisliği Termodinamiği
KMM 305E Isı ve Kütle Aktarımı
KMM 311E Thermodynamics II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 311E Termodinamik II
KMM 311E Thermodynamics II
KMM 312E Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
KMM 315E Kimya Mühendisleri için Fiziksel Kimya
KMM 321E Isı Transferi
KMM 321E Isı Transferi
KMM 331 Kütle Aktarımı
KMM 331 Kütle Aktarımı
KMM 331E Kütle Aktarımı
KMM 331E -
KMM 332 Ayırma İşlemleri
KMM 332 Ayırma İşlemleri
KMM 332 Ayırma İşlemleri
KMM 332E Ayırma İşlemleri
KMM 332E Ayırma İşlemleri
KMM 342E Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMM 342E Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMM 342E Matematik Modelleme
KMM 342E Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMM 411 Proses Kontrol
KMM 411 Proses Kontrol
KMM 411 Proses Kontrol
KMM 411E Proses Kontrol
KMM 412 Kimyasal Teknolojiler
KMM 412E Kimyasal Teknolojiler
KMM 412E Kimyasal Teknolojiler
KMM 412E Kimyasal Teknolojiler
KMM 413 Biyokatalizörler ve Karakter
KMM 413E Biyokatalizöler ve Uygulamaları
KMM 413E Biyokatalizörler ve Karakterizasyonu
KMM 421E Kimyasal Reaksiyon Muhendisligi II
KMM 422E Kimya Mühendisliği Tasarımı II
KMM 424 Biyoteknolojik Uygulamalar
KMM 424E Biyoteknoloji Uygulamaları
KMM 424E Biyoteknoloji Uygulamaları
KMM 431 Kimya Mühendisliği Tasarımı I
KMM 431 KMM 431E Chemical Engineering Design I
KMM 431E Kimya Mühendisliği Tasarımı I
KMM 434 Kalite,Çevre ve Güvenlik
KMM 434 Kalite,Çevre ve Güvenlik
KMM 448 Yakıt Kimyası ve Teknolojisi
KMM 451 Kimya Mühendisliği Lab. I
KMM 453 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım
KMM 455E Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon
KMM 458 Ölçme ve Kontrol Cihazları
KMM 462 Kimya Mühendisliği Lab II
KMM 462 Kimya Mühendisliği Lab II
KMM 465 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 465 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 465E -
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 468 Endüstride Enerji Tasarrufu
KMM 468E Endüstride Enerji Tasarrufu
KMM 474 Yağ Teknolojisi
KMM 477 Endüstriyel Su Hazırlama Yöntm
KMM 492 Bitirme Çalışması
KMM 492 Bitirme Çalışması
KMM 492E Bitirme Ödevi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201 Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E malzeme bilimi
MAL 201E Malzeme bilimi
MAL 201E Materials Science
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Materials Science
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E malzeme bilimi
MAL 201E MALZEME BİLİMİ
MAL 201E MALZEME BİLİMİ
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E MALZEME BILIMI
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzemeler Bilimi
MAL 201E Malzeme Bilimi
MAL 201E Malzeme Mühendisliği
MAL 203E Malzeme Bilgisi
MAL 203E Materials Science MAL 201E
MET 101E Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği
MET 212 Çözeltiler Termodinamiği
MET 213 Malzeme Biliminin Temelleri
MET 213E Malzeme Biliminin Temelleri
MET 214 Çözelti Termodinamiğinin Tem.
MET 214 Çözelti Termodinamiğinin Tem.
MET 214 Çözelti Termodinamiğinin Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğ. Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğ. Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğ. Tem.
MET 215 Metalurji Termodinamiğinin Temelleri
MET 222 Faz Diyagramları
MET 224 Faz Denge Diyagramları
MET 231 Termodinamik I
MET 244 Mlz.Statik&Dinamik Mukavemeti
MET 244E Malzemelerin Statik, Dinamik, ve Mukavemeti
MET 244E Malzemelerin Statik, Dinamik ve Mukavemeti4
MET 246E Malzeme Fiziği
MET 248E Kütle ve Enerji Dengesi
MET 252E Malzemelerin Statik, Dinamik ve Mukavemeti
MET 312 Toplam Kalite Yönetimi
MET 313E Kimyasal Metalurji I
MET 315E Fiziksel Metalurjinin Temel İlkeleri
MET 315E Fiziksel Metalurjinin Temel İlkeleri
MET 317E FUNDAMENTALS OF TRANSPORT PHENOMENA Code
MET 317E Taşınım Olaylarının Temel Prensipleri
MET 324 Metalurji Lab II
MET 326E Chemical Metallurgy II
MET 332E Demir ve Çelik Üretimi
MET 335 Mlz.Elect.&Many.$Optk Özellik.
MET 337 Malzeme Karakterizasyon Met.
MET 337 Malzeme Karakterizasyon Met.
MET 337E Malzeme Karakterizasyon Met.
MET 337E Malzeme Karakterizasyon Yöntemleri
MET 337E Materials Characteriz. Meth.
MET 339 Malzeme Karakterizasyon Lab.
MET 344E Malzemelerin Mekanik Özellikleri
MET 346E Metalurji ve Malzeme Proseslerinin Modellenmesi ve Simülasyonu
MET 348 Kalite Mühendisliği
MET 348E x
MET 351 Metalurji Lab I
MET 352 Döküm Prensipleri ve Tekn
MET 352 Döküm Prensipleri ve Tekn
MET 352E Döküm Prensipleri ve Teknolojisi
MET 352E Döküm Prensipleri ve Tekn
MET 353 Mühendislik Uygulamalarında Tasarım Prensipleri ve Malzeme Seçimi
MET 353 Müh.Uyg.Tasar.Pren&Malz.Seç.
MET 353E Tasarım Prensipleri
MET 364 Ekstraktif Metalurji Lab.
MET 364E Ekstraktif Metalurji Lab.
MET 366E enerji malzemeleri
MET 372 Üretim Yöntemleri
MET 372E Üretim Yöntemleri
MET 374E Metalurjik Prosesler
MET 376E Isıl İşlme
MET 378 Demir Dışı Müh. Alaşımları
MET 413 Metalik Tozların Üretimi
MET 414E Kompozit malzemeler
MET 415 Hasarsız Malzeme Muayenesi
MET 421 Metalurji Mühendis Çevre
MET 432 Met. Nano Part.Üret.&Karakterz
MET 432 Met. Nano Part.Üret.&Karakterz
MET 433 Metalurji Lab III
MET 435E Problem Çözme Teknikleri
MET 437E Korozyon ve Korozyondan Korunmanın Temelleri
MET 439E POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
MET 439E Mühendislik Polimerleri
MET 442 Kompozit Malzemelerin Tem.
MET 442 Kompozit Malzemelerin Tem.
MET 442 Kompozit Malzemelerin Temelleri
MET 442E Kompozit malzemeler
MET 442E Kompozit Malzemelerin Temel İlkeleri
MET 444 IRON AND STEEL MATERIALS IN ENGINEERING APPLICATIONS
MET 444E IRON AND STEEL MATERIALS IN ENGINEERING APPLICATIONS
MET 444E Iron&Steel Mat.in Eng. App
MET 444E Iron&Steel Mat.in Eng. App
MET 444E Iron&Steel Mat.in Eng. App
MET 446E Envir.&Ethc.inMet.&Mat.Proces
MET 451E Seramik Malzemeler
MET 453E Seramik Malzemelerin Temelleri
MET 453E Seramik Malzemelerin Temelleri
MET 457E Yarıiletken Malzemeler
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 459E Metal Döküm ve Teknolojileri
MET 462 Mtlk.Nanparik.:Üret.&Karak.
MET 462E Metalik Nanopartiküller:Üretim ve Karkaterizasyonu
MET 462E Metalik Nanopartiküller:Üretim ve Karakterizasyonu
MET 464E Yüzey İşlemlerinin Temelleri
MET 468E -
MET 471E Teknik Seramikler
MET 472E DÖKÜM PROSESLERİ
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 472E UYGULAMALI DÖKÜM PROSESLERİ
MET 472E Döküm Prosesleri
MET 473 Metalurjik Süreçlerin Benzetimi
MET 474E Extrac.Metall.of Non-Ferr.Met.
MET 475E Toz Metalurjisi
MET 476E Teknik Seramiklere Giriş
MET 477E Elektrometalurjiye Giriş
MET 479E Demir ve Çelik Üretimi
MET 479E Demir ve Çelik Üretimi
MET 479E Demir ve Çelik Üretimi
MET 479E Demir ve Çelik Üretimi
MET 479E DEMİR VE ÇELİK ÜRETİMİ
MET 481 Problem Çözme Tknkleri ve Tsrm
MET 483 Hasarsız Malz. Muayenesi. Gir.
MET 485E Seramiklerin Üretimi
MET 487E Malzemeleri Şekillendirme Yöntemleri
MET 492 Tasarım Bitirme Projesi
MET 492E Tasarım Bitirme Projesi
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 201 Termodinamik
TER 203 Termodinamik I
TER 203E Termodinamik I
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019