Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 308E - Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
 

KMM 308E - Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere, kimyasal reaktör, reaktör bileşimlerini, reaksiyonların hız ifadelerini ve mekanizmalarını belirleme ve biyoreaktörleri analiz etme ve tasarlama becerisi kazandırmak
2. Öğrencilere, homojen ve heterojen reaksiyon sistemlerinde hız ifadesini ve mekanizmayı belirleyebilmek için verileri analiz etme ve reaktör tasarlama becerisi kazandırmak
3. Öğrencilerin, heterojen sistemlerde tanecik dışı ve içi kütle transfer etkilerinin önemini kavramalarını sağlamak
4. Öğrencilere, diferansiyel denklem çözmek, simülasyon yapmak ve veri analizi içeren reaksiyon mühendisliği problemlerini çözmek için yazılım kullanma deneyimi sağlamak
5. Öğrencilere, eleştirel düşünce ve açık uçlu problem çözme deneyimi sağlamak
6. Öğrencilere, takım içinde çalışma deneyimi sağlamak

Dersin Tanımı

Kimyasal reaksiyon mühendisliğinin temelleri: Kütle denklikleri, stokiometri ve kinetik. İdeal akış, kesikli ve yarı kesikli reaktörlerin tasarımı. Geri dönümlü reaktörler ve membran reaktörler. Basınç düşüşü etkisi. Reaksiyon hız verilerinin toplanması ve analizi. Çoklu reaksiyonlar. Isı etkisi ve izotermal olmayan reaktörlerin tasarımı. İzotermal olmayan çoklu reaksiyonların gerçekleştiği reaktörlerin simülasyonu. Yatışkın ve izotermal olmayan reaktörlerin tasarımı. Elementer olmayan homojen reaksiyonların kinetiği. Enzimatik reaksiyonlar ve biyoreaktörler. Kataliz. Heterojen reaksiyon mekanizmaları ve hız eşitlikleri.

Koordinatörleri
Ahmet Sirkecioğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024