Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 101E - Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği
 

MET 101E - Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği

Dersin Amaçları

1. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin alan ve kavramlarının tanıtılması
2. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin iş olanaklarının tanıtılması ve gelecekteki fırsatlar hakkında
farkındalılık yaratılması
3. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin temel kavramlarının öğretilmesi ve bu alandaki uygulamalar
4. Metalurjik malzeme üretim teknolojisi
5. Etik değerlerin ve uygulama etiğinin öğretilmesi
6. Teoretik ve kavramsal düşünce yeteneğinin gelişmesi.
7. Sorunların verimli bir şekilde iletişimi ve tartışılması konularında pratik yapılması
8. Bilimsel metinlerin okunması, yazılması ve araştırılması konularında tecrübe edinilmesi
9. Mühendislik problemlerini sosyal bağlam içerisinde tanımlama ve çözme becerilerinin gelişmesi
10. Mühendislik etiği ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olunması.

Dersin Tanımı

Bu ders öğrencilere;
Mühendis, mühendislik etiği ve sorumluklarının tanımı
Metalurji ve malzeme mühendislerine hangi sektörlerde ihtiyaç olduğu Metalurji ve malzeme mühendislerinin ne yaptığını
Metalurji ve malzeme mühendisleri açısından dünyada ve Türkiye’de sektörel durum
Metalurji ve malzeme mühendisliği ile ilgili fırsatlar hakkında bilgi verilecektir.

Koordinatörleri
İsmail Yılmaz Taptık
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022