Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 101E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği
İngilizce Int.toMet.&Mat.Engn.&Eng.Ethic
Dersin Kodu
MET 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İsmail Yılmaz Taptık
Dersin Amaçları 1. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin alan ve kavramlarının tanıtılması
2. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin iş olanaklarının tanıtılması ve gelecekteki fırsatlar hakkında
farkındalılık yaratılması
3. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin temel kavramlarının öğretilmesi ve bu alandaki uygulamalar
4. Metalurjik malzeme üretim teknolojisi
5. Etik değerlerin ve uygulama etiğinin öğretilmesi
6. Teoretik ve kavramsal düşünce yeteneğinin gelişmesi.
7. Sorunların verimli bir şekilde iletişimi ve tartışılması konularında pratik yapılması
8. Bilimsel metinlerin okunması, yazılması ve araştırılması konularında tecrübe edinilmesi
9. Mühendislik problemlerini sosyal bağlam içerisinde tanımlama ve çözme becerilerinin gelişmesi
10. Mühendislik etiği ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olunması.
Dersin Tanımı Bu ders öğrencilere;
Mühendis, mühendislik etiği ve sorumluklarının tanımı
Metalurji ve malzeme mühendislerine hangi sektörlerde ihtiyaç olduğu Metalurji ve malzeme mühendislerinin ne yaptığını
Metalurji ve malzeme mühendisleri açısından dünyada ve Türkiye’de sektörel durum
Metalurji ve malzeme mühendisliği ile ilgili fırsatlar hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Çıktıları 1. Metalurji ve malzeme mühendisliğini öğrenirler
2. Türkiye’de ve dünyada metalurji ve malzeme mühendisliğinin güncel sorunları ve konuları
hakkında bilgi sahibi olurlar
3. Bu alandaki kariyer olanaklarını öğrenirler
4. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin temel kavramları ile tanışırlar
5. Temel etik sorumluluklar ve meslek etiğini öğrenirler
6. Teoritik ve kavramsal düşünce yeteneklerini geliştirirler
7. Sorunların verimli bir şekilde iletişimini kurar ve tartışabilirler
8. Bilimsel metinlerin okunması, yazılması ve araştırılmasını yapabilirler
9. Mühendislik problemlerini sosyal bağlam içerisinde tanımlayabilirler
10. Mühendislik etiği ve sorumluluklarını anlarlar
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020