Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 212 - Çözeltiler Termodinamiği
 

MET 212 - Çözeltiler Termodinamiği

Dersin Amaçları

1. Çözeltiler Termodinamiği kavramının ve temel bağıntılarının anlaşılmasını sağlamak,
2. Çözeltideki bileşenlerin çeşitli ortamlardaki reaksiyonları ve davranışları ile ilgili termodinamik hesap yapabilmelerini sağlamak,
3. Çözelti termodinamiğinden yararlanarak ikili sistemlerin faz diyagramlarının temel prensiplerini öğretmek,
4. Birden fazla çözüneni olan seyreltik çözelti kavramının ve bu çözeltilerdeki çözünenlerin birbirleri ile ve ortamla olan reaksiyonları,
5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanına giren süreçlerde proses seçiminde çözeltiler termodinamiğinin kullanımını sağlamak

Dersin Tanımı

Çözeltileri tanımlayan termodinamik özellikler, çözünme serbest enerjisi, entalpisi ve entropisi, termodinamik özellikler arasındaki ilişkiler, ideal çözeltiler, termodinamik özellikleri, ideal olmayan çözeltiler, seyreltik çözeltiler, ikili bir sistemde bileşenlerden birinin aktivitesi bilinirken diğerininkinin bulunması, düzgün çözeltiler ve termodinamik özellikleri, alaşımların kimyasal bağ yönünden incelenmesi, serbest enerji-bileşim ve ikili sistemlerin faz diyagramları, fazlar kuralının çıkarılması ve kimyasal reaksiyonlara uygulanması, termodinamik özellikleri ölçme teknikleri, alternatif standart durumlar: Raoult ve Henry standart durumu, seyreltik halde birden fazla çözünen içeren çözeltiler.

Koordinatörleri
Süheyla Aydın
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024