Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 212 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çözeltiler Termodinamiği
İngilizce Solution Thermodynamics
Dersin Kodu
MET 212 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Süheyla Aydın
Dersin Amaçları 1. Çözeltiler Termodinamiği kavramının ve temel bağıntılarının anlaşılmasını sağlamak,
2. Çözeltideki bileşenlerin çeşitli ortamlardaki reaksiyonları ve davranışları ile ilgili termodinamik hesap yapabilmelerini sağlamak,
3. Çözelti termodinamiğinden yararlanarak ikili sistemlerin faz diyagramlarının temel prensiplerini öğretmek,
4. Birden fazla çözüneni olan seyreltik çözelti kavramının ve bu çözeltilerdeki çözünenlerin birbirleri ile ve ortamla olan reaksiyonları,
5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanına giren süreçlerde proses seçiminde çözeltiler termodinamiğinin kullanımını sağlamak
Dersin Tanımı Çözeltileri tanımlayan termodinamik özellikler, çözünme serbest enerjisi, entalpisi ve entropisi, termodinamik özellikler arasındaki ilişkiler, ideal çözeltiler, termodinamik özellikleri, ideal olmayan çözeltiler, seyreltik çözeltiler, ikili bir sistemde bileşenlerden birinin aktivitesi bilinirken diğerininkinin bulunması, düzgün çözeltiler ve termodinamik özellikleri, alaşımların kimyasal bağ yönünden incelenmesi, serbest enerji-bileşim ve ikili sistemlerin faz diyagramları, fazlar kuralının çıkarılması ve kimyasal reaksiyonlara uygulanması, termodinamik özellikleri ölçme teknikleri, alternatif standart durumlar: Raoult ve Henry standart durumu, seyreltik halde birden fazla çözünen içeren çözeltiler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Bir çözeltinin ve çözeltiyi meydana getiren bileşenlerin tüm termodinamik özelliklerini saptayabilir.
2. İdeal çözeltileri ve bu çözeltilerin termodinamik özelliklerini saptayabilir.
3. İkili bir sistemde bileşenlerden birinin termodinamik özellikleri bilinirken diğerin termodinamik özelliklerini saptayabilir,.
4. Düzgün çözeltileri ve bu çözeltilerin termodinamik özelliklerini saptayabilir.
5. Çözeltileri kimyasal bağ yönünden inceliyerek çözelti oluşum koşullarını irdeliyebilir.
6. İkili sistemlerin faz diyagramlarını termodinamik olarak irdeliyebilir ve faz diyagramları-termodinamik özellikler ilişkisini kurabilir
7. Termodinamik özellikleri ölçebilecek teknikleri bilir
8. Seyreltik halde çok sayıda çözüneni olan çözeltilerde çözünenlerin birbirlerinin davranışlarını nasıl etkilediğini saptayabilir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı *Aydın, S. "metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Termodinamik" Literatür yayıncılık, 2014.
• Aytekin, V., “Metalurji Termodinamiği”, İ.T.Ü. Metalurji Fakültesi Ofset Baskı Atelyesi, İstanbul 1980.
• Gaskel, D. R. “Introduction to the Thermodynamics of Materials”, Taylor & Francis, Third Edition, 2003
Diğer Referanslar • Dikeç, F., Aydın, S., “Çözümlü Metalurji Termodinamiği Problemleri” İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul, 1991.
• DeHoff, R.T., “Thermodynamics in Materials Science”, McGraw-Hill,1993 .
• Ragone, D.V. “Thermodynamics of Materials”, John Wiley & Sons, Inc.,1995.
• Kubaschewski, O., Alcock,C.B.,Spencer,P.J., “Materials Thermochemistry”, Pergamon Press, New York, 1993.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020