Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 224 - Faz Denge Diyagramları
 

MET 224 - Faz Denge Diyagramları

Dersin Amaçları

1. Faz dengesi ve faz dönüşümü kavramlarını vermek
2. Faz diyagramlarının analizi ve yorumlanmasını öğretmek
3. Faz bilgisinin malzeme bilimi ve teknolojilerine uygulanmasını sağlamak

Dersin Tanımı

Tek bileşenli sistemler, fazlar kuralı, iki bileşenli sistemler, ötektik, peritektik, ötektoid, peritektoid
reaksiyonlar, kısmi ve tam katı eriyikler, ara fazlar, kaldıraç kuralı, soğuma eğrileri, katı eriyiksiz
üç bileşenli sistemler, kristalizasyon yolu, fazlar kuralı ve kaldıraç kuralının uygulamaları,
alkemade çizgileri ve üçgenleri, malzeme teknolojilerinde faz diyagramlarının kullanılması

Koordinatörleri
Erdem Demirkesen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022