Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 313E - Kimyasal Metalurji I
 

MET 313E - Kimyasal Metalurji I

Dersin Amaçları

1. Metalurjinin tarihini, temel tanımlarını ve kavramlarını bilmek
2. Metalurjik hammaddeleri tanımlanması
3. Ön işlemleri, cevher işleme ve yüzey alanı arttırma yöntemleri
4. İndirgeme işlemlerini ve ayırma tekniklerini öğrenmek.
5. Pirometalurji, hidrometalurji, elektrometalurjinin genel özelliklerini kavrar

Dersin Tanımı

Metalurjinin prensipleri tarihçesi, tanımları ve kavramı, temel bilimler, mineraller ve cevherler arasındaki ilişki, hammaddeler (cevherler, konsantreler, hurdalar, yeniden kullanılmış / geri dönüştürülmüş malzemeler), Cevher hazırlama, hurda sınıflandırması, Ufalama, kırılma mekanizmaları, enerji ve güç gereksinimleri, serbest bırakma , makine seçimi, makine çeşitleri, kırıcılar, öğütücüler, Mineral ayırma, parçacık çökme olayları, parçacık ayırma, sınıflandırma, mekanik sınıflandırıcılar, hidrolik sınıflandırıcılar, hidrosiklonlar, Eleme, ideal ve gerçek elekler, malzeme dengeleri, elek çeşitleri, gravite konsantrasyonu, manyetik ayırma , elektrostatik ayırma, Flotasyon, yüzdürme kimyası, yüzey aktif maddeler, sülfür yüzdürme, yüzdürme sistemleri, susuzlaştırma, çökeltme, flokülasyon, filtrasyon, termal kurutma, buharlaştırma. Pirometalurji, hidrometalurji ve elektrometalurjinin temelleri.

Koordinatörleri
Onuralp Yücel
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023