Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 474 - Demir Dışı Metallerin Ekstraktif Metalurjisi
 

MET 474 - Demir Dışı Metallerin Ekstraktif Metalurjisi

Dersin Amaçları

1. Demir dışı metallerin üretim tekniklerini, cevherden ve hurdadan başlayarak ve ekonomik
koşullar açısından irdeleyerek öğretmek.
2. Demir dışı metallerin geri dönüşümünün önemini vurgulamak.

Dersin Tanımı

Türkiye'de üretilen veya üretim potansiyeli olan Cu-Pb-Zn-Cd-Cr-W-Al-Sb-Mo-Au-Ag-Pt gibi
metallerin tarihçeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, alaşımları, standartları, hammadde
kaynakları, Dünya-Türkiye üretim-tüketim değerleri, kullanım alanları, birincil ve ikincil
kaynaklardan üretim ve rafinasyon teknikleri, proses akım şemaları, metal ve bileşiklerin
fizikokimyasal özellikleri göz önünde bulundurularak proses seçimi yapılması ve prosesin
seçilme nedenlerinin karşılaştırmalı olarak anlatılması; kullanılan fırınlar, konvertörler, liç,
sedimentasyon, sementasyon, destilasyon ve elektroliz reaktör ve ekipmanların seçimi, bu
seçimin proses akım şeması içinde uygunluk ve kapasite açısından gerekçelendirilmesi.

Koordinatörleri
Mahmut Ercan Açma
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023