Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 474 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Demir dışı metallerin üretim metalurjisine genel bakış
2 Bakır metalurjisi (Etimoloji, mineral, cevher hazırlama, üretim teknolojisi)
3 Bakır rafinasyonu, ikincil kaynaklardan bakır üretimi
4 Bakır rafinasyonu, ikincil kaynaklardan bakır üretimi (devamı)
5 Çinko üretimi, Piro-, hidro- ve Elektro metalurjik yöntemler
6 Çinko üretiminde karşılaşılan sorunlar, İkincil kaynaklar
7 Kurşun metalurjisi (Üretim, rafinasyon ve elektroliz), kurşunun geri kazanımı
8 Alüminyum üretimi
9 Alüminyum üretimi
10 İkincil kaynaklardan alüminyum üretimi ve alüminyum elektrolizi
11 Krom, molibden ve tungsten metalurjisi
12 Antimuan hakkında genel bilgiler, mineraller, üretimi ve kullanım alanları, kurşun ve bakır
metalurjisinde antimuanın yeri
13 Değerli metallerin üretimi
14 Proje sunumu, tartışılması ve değerlendirilmes
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022