Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 474 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Demir Dışı Metallerin Ekstraktif Metalurjisi
İngilizce Extractive Metallurgy of Non-Ferrous Metals
Dersin Kodu
MET 474 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mahmut Ercan Açma
Dersin Amaçları 1. Demir dışı metallerin üretim tekniklerini, cevherden ve hurdadan başlayarak ve ekonomik
koşullar açısından irdeleyerek öğretmek.
2. Demir dışı metallerin geri dönüşümünün önemini vurgulamak.
Dersin Tanımı Türkiye'de üretilen veya üretim potansiyeli olan Cu-Pb-Zn-Cd-Cr-W-Al-Sb-Mo-Au-Ag-Pt gibi
metallerin tarihçeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, alaşımları, standartları, hammadde
kaynakları, Dünya-Türkiye üretim-tüketim değerleri, kullanım alanları, birincil ve ikincil
kaynaklardan üretim ve rafinasyon teknikleri, proses akım şemaları, metal ve bileşiklerin
fizikokimyasal özellikleri göz önünde bulundurularak proses seçimi yapılması ve prosesin
seçilme nedenlerinin karşılaştırmalı olarak anlatılması; kullanılan fırınlar, konvertörler, liç,
sedimentasyon, sementasyon, destilasyon ve elektroliz reaktör ve ekipmanların seçimi, bu
seçimin proses akım şeması içinde uygunluk ve kapasite açısından gerekçelendirilmesi.
Dersin Çıktıları 1 Metalurji ve Malzeme mühendisliğinde çıkan problemleri çözebilmek için matematik, fen ve
mühendislik bilgilerini uygulama becerisi (ABET: a)
X
2 İstenen spesifikasyonları, kalite, etik ve çevre kavramlarını dikkate alarak proses veya
sistem tasarlama becerisi (ABET:b)
3 Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde
tasarlama becerisi (ABET:c)
4 Sözlü ve yazılı olarak iletişim becerisi ve mühendislik problemlerini çözmekte takımda lider
olabilme becerisi (ABET:d, g)
X
5 Geliştirme, üretim, işleme ve korumaya yönelik mühendislik problemlerini tanımlama,
formüle etme ve çözme ve malzeme kullanma becerisi (ABET:e)
X
6 Mesleki ve etik sorumlulukları kavramış olması (ABET:f) X
7 Güncel küresel ve toplamsal sorunları kavramış olmak mühendislik çözümlerinin kültürel,
ulusal ve küresel boyutlarda etkisini kavranması (ABET:h, j)
X
8 Mühendislikteki ilerlemelerin yeni malzemelerin ve proseslerin geliştirilmesi ile çok yakından
ilgili olduğunun kavranması. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği
kazanmış olmaları. (ABET:i)
X
9 Modern mühendisliğin temel araç ve tekniklerini yeni ve varolan malzemelerin geliştirilmesi,
üretimi, prosesi ve korunmasında kullanma becerisi (ABET:k)
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Biswas, A.K., Davenport, W.G., Extractive Metallurgy of Copper, Pergamon Press, 1994
Addemir, O., Açma, E., Arslan C., Çinko, Sistem yayıncılık, 1994.
Burkin, A.R., Production of Aluminium and Alumina, John Wileyd Sns, 1987.
Grimwade, M., Introduction to Precious Metals, Newnes Technical Books, London , 1985
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022