Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / KMM 331 - Kütle Aktarımı
 

KMM 331 - Kütle Aktarımı

Dersin Amaçları

1. Kütle aktarımının temel prensiplerini vermek.
2. Katmanlı ve kargaşalı akışta kütle aktarım katsayılarının hesaplanmasını göstermek.
3. Fazlar arası kütle aktarımını bağıl direnç kavramıyla birlikte öğretmek.
4. Gaz soğurma işleminin termodinamik temelleri ve çok basamaklı işlemlerin modellenmesini ele almak.
5. Sıvı-buhar dengesine dayalı damıtma işlemlerini flash, kesikli ve rektifikasyonla ayırma yöntemleri üzerinde incelemek.
6. Sıvı-sıvı ekstraksiyonuyla ayırma yöntemini çapraz yönlü ve zıt yönlü sistemlere uygulamak.
7. Kimya mühendisliği uygulamalarını yansıtan örnek problemlerin öğrenciler tarafından çözülmesiyle konunun daha derinlemesine kavranmasını sağlamak.

Dersin Tanımı

1. Molekülsel yayınım, akış koşulları ve cihaz geometrisine bağlı kütle aktarım katsayıları, fazlar arası denge ve bağıl direnç kavramı.
2. Gaz soğurmanın temelleri, uygulamaları ve kolon tasarımı.
3. Sıvı-buhar dengeleri, azeotropik karışımlar, tek ve çok basamaklı damıtma işlemlerinin temelleri ve cihaz tasarımları.
4. Sıvı-sıvı dengelerinin üçgen diyagramlarla anlatımı, tek ve çok basamaklı (çapraz ve zıt yönlü) ekstraksiyon sistemlerinin debilendirilmesi.

Koordinatörleri
Sinan Kutluay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023