Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 315E - Fiziksel Metalurjinin Temel İlkeleri
 

MET 315E - Fiziksel Metalurjinin Temel İlkeleri

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, yapının malzeme içerisindeki dönüşümler ve mikroyapı ve fiziksel özellikler arasındaki bağlantı hakkında öğrencilerin teorik bilgileri öğrenmesidir. Bu nedenle ders metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü için zorunludur.

Dersin Tanımı

1.Fiziksel metalurjiye giriş, ilgili uygulamalar, plastik deformasyonun tanımı, dislokasyonlar ve dislokasyon etkileşimleri kayma mekanizmasına etkisi
2.Kristal malzemelerde boşluk oluşumunu anlatmak, difüzyon kavramı ve kristallerdeki farklı difüzyon mekanizmaları, arayüzey kavramının önemi ve sınıflandırlıması, dihedral açı ve son mikroyapılar.
3.Çekirdeklenme ve katılaşma mekanizmalarının Arrhenius denklemi ile açıklanması ve faz dönüşümlerinin termodinamik ve kinetik olarak detaylı olarak ispatlanması,
4.Faz dönüşümleri sırasında ( çekirdeklenme, büyüme, katılaşma) oluşan morfolojilerin açıklanması, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi mekanizmalarında deformasyonun öneminin açıklanması
5.Fe-C denge diyagramının, çelikler için TTT diyagramının açıklanması, perlit, ostenit, beynit ve martenzit fazları, tavlama ve temperleme için uygun ısıl işlemlerin tasarlanması ve alaşım yaşlanmasının faz diyagramları üzerinden açıklanması
6.Difüzyonsuz dönüşümlerin açıklanması,hafızalı alaşımlar, Ni-Ti ve diğer sistemler, martenzitik dönüşümlere örnekler. Malzeme biliminin fiziksel metalurji ile alakalı alanlarında bilgi sahibi olunması

Koordinatörleri
Burak Özkal
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022