Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 439E - Mühendislik Polimerleri
 

MET 439E - Mühendislik Polimerleri

Dersin Amaçları

This course aims to introduce and describe the properties of thr polymeric materials and polymer based materials as the advanced technological materials and details the manufacturing techniques of polymer based materials.

Dersin Tanımı

Polimerizasyon mekanizmasının temel ilkelerine giriş yapmak
2.
Polimer türlerini tanımlamak ve farklı sınıflardaki polimerleri kıyaslamak,
polimerizasyon hakkında bilgi vermek
3.
Polimer zinciri, polimer dalları ve kopolimerizasyonun temelini,
konfigürasyonunu ve boyutlarını kalitatif olarak açıklamak
4.
Polimerlerin fizik
sel ve mekanik özellikleri ile moleküler yapı arasındaki ilişkiyi
vurgulamak
5.
Amorf, kristal ve elastomer hali olgusal olarak açıklamak
6.
Viskoelastik özellikteki katılar için ana eğrileri, WLF negatronunu, dört bölgedeki
viskoelastik davranışı deneysel yönte
mle tartışmak
7.
Çeşitli analog viskoelastik modeller oluşturarak örnek problemler çözmek
8.
Polimer üretim yöntemlerini açıklamak

Koordinatörleri
Burak Özkal
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024