Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
 

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Konservatuarın amacı, teorik ve uygulamalı meslek öğretimi yaparak çağdaş müzik kültürü ile türk müziğini özümsemiş yetenekli, yaratıcı, öğretici, yorumcu, araştırıcı ve yapımcı sanatçılar yetiştirmek, bilimsel inceleme, araştırma ve çalışmalar yaparak Türk Müziğinin korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Bölümler

  • Temel Bilimler
  • Ses Eğitimi
  • Müzik Teknolojileri
  • Türk Halk Oyunları
  • Kompozisyon
  • Müzikoloji
  • Çalgı
 

 

Dersler
CAB 110 Ud II
CAB 1102 Keman II
CAB 1102 Keman II
CAB 1116 Piyano II
CAB 118 Kaval II
CAB 120 Klarnet II
CAB 124 Flüt II
CAB 132 Keman II
CAB 136 Viyola II
CAB 136 Viyola II
CAB 142 Piyano II
CAB 143 Yrd.Çalgı Piyano I
CAB 144 Yrd.Çalgı Piyano II
CAB 152 Kanun II
CAB 152 Kanun II
CAB 154 Tanbur II
CAB 158 Bağlama II
CAB 158 Bağlama II
CAB 158 Bağlama II
CAB 158 Bağlama II
CAB 158 Bağlama II
CAB 160 Ud II
CAB 160 Ud II
CAB 160 Ud II
CAB 162 Ney II
CAB 164 Mey II
CAB 166 Kaval II
CAB 168 Klarnet II
CAB 170 Üç Telli Kemençe II
CAB 170 Üç Telli Kemençe II
CAB 174 Karadeniz Kemençesi II
CAB 176 Kemane II
CAB 178 Piyano II
CAB 178 Piyano II
CAB 178 Piyano II
CAB 178 Piyano II
CAB 178 Piyano II
CAB 180 Asmalı Davul II
CAB 182 Kudüm II
CAB 188 Gitar II
CAB 190 Çalgılama II
CAB 190 Çalgılama II
CAB 190 Çalgılama II
CAB 190 Çalgılama II
CAB 196 Viyolonsel II
CAB 208 Bağlama IV
CAB 208 Bağlama IV
CAB 2102 Keman IV
CAB 220 Klarnet IV
CAB 222 Obua IV
CAB 226 Asmalı Davul II
CAB 230 Dört Telli Kemençe IV
CAB 234 Viyolonsel IV
CAB 236 Viyola IV
CAB 238 Kontrbas IV
CAB 240 Kemane IV
CAB 240 Kemane IV
CAB 242 Piyano IV
CAB 243 Yrd.Çalgı Piyano III
CAB 244 Yrd.Çalgı Piyano IV
CAB 244 Yrd.Çalgı Piyano IV
CAB 246 Kanun IV
CAB 252 Kanun IV
CAB 252 Kanun IV
CAB 254 Tanbur IV
CAB 254 Tanbur IV
CAB 258 Bağlama IV
CAB 258 Bağlama IV
CAB 258 Bağlama IV
CAB 258 Bağlama IV
CAB 258 Bağlama IV
CAB 258 Bağlama IV
CAB 260 Ud IV
CAB 260 Ud IV
CAB 260 Ud IV
CAB 262 Ney IV
CAB 264 Mey IV
CAB 268 Klarnet IV
CAB 268 Klarnet IV
CAB 270 Üç Telli Kemence IV
CAB 270 Üç Telli Kemence IV
CAB 272 Dört Telli Kemençe IV
CAB 274 Karadeniz Kemençesi IV
CAB 278 Piyano IV
CAB 278 Piyano IV
CAB 280 Koltuk Davul II
CAB 282 Bendir
CAB 288 Gitar IV
CAB 290 Çalgılama IV
CAB 290 Çalgılama IV
CAB 294 Zurna IV
CAB 296 Viyolonsel IV
CAB 3014 ÇALGI (VİYOLONSEL) VI
CAB 308 Bağlama VI
CAB 310 Ud VI
CAB 3102 KemanVI
CAB 326 Koltuk Davulu
CAB 334 Viyolonsel VI
CAB 334 Viyolonsel VI
CAB 342 Piyano VI
CAB 342 Piyano VI
CAB 343 Yrd.Çalgı Piyano V
CAB 344 Yrd.Çalgı Piyano VI
CAB 344 Yrd.Çalgı Piyano VI
CAB 352 Kanun VI
CAB 354 Tanbur VI
CAB 358 Bağlama VI
CAB 358 Bağlama VI
CAB 358 Bağlama VI
CAB 360 Ud VI
CAB 364 Mey VI
CAB 368 Klarnet VI
CAB 386 Gitar VI
CAB 4102 Keman VIII
CAB 414 Ney VIII
CAB 416 Mey VIII
CAB 420 Klarnet VIII
CAB 426 Kenar
CAB 442 Piyano VIII
CAB 443 Yrd.Çalgı Piyano VII
CAB 444 Yrd.Çalgı Piyano VIII
CAB 444 Yrd.Çalgı Piyano VIII
CAB 446 Kanun VIII
CAB 448 Tanbur VIII
CAB 452 Kanun VIII
CAB 454 Tanbur VIII
CAB 458 Bağlama VIII
CAB 458 Bağlama VIII
CAB 460 Ud VIII
CAB 4616 Ud VIII
CAB 462 Ney VIII
CAB 466 Kaval VIII
CAB 470 3 Telli Kemençe VIII
CAB 486 Gitar VIII
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 492 Bitirme Çalışması
CAB 496 Viyolonsel VIII
CAB 724 Oda Müziği IV
CAB 734 Toplu Uygulama II (THM)
CAB 736 Toplu Uygulama II (TSM)
CAB 742 Toplu Uygulama IV (Orkestra)
CAB 744 Toplu Uygulama IV (THM)
CAB 746 Toplu Uygulama IV (TSM)
CAB 752 Toplu Uygulama VI (Orkestra)
CAB 754 Toplu Uygulama VI (THM)
CAB 756 Toplu Uygulama VI (TSM)
CAB 762 Toplu Uygulama VIII (Orkestra)
CAB 763 Toplu Uygulama VII (THM)
CAB 764 Toplu Uygulama VIII (THM)
CAB 764 Toplu Uygulama VIII (THM)
CAB 766 Toplu Uygulama VIII (TSM)
CAB 776 18-19.yy Saz Eserleri Rep
CAB 778 Oyun Havaları Repertuarı II
CAB 782 Uslup Tavır ve Yorum II
CAB 782 Uslup Tavır ve Yorum II
CAB 786 ODA MÜZİĞİ TOPLULUĞU 2
CAB 792 Bağlmda Çalp Söylme Gelneği II
CAB 794 Doğaçlama Yöntemleri II
CSP 503 Metot Hazırlama&Gelişt.(Çalgı)
CSP 506 Türk Dünyası Müzikleri
CSP 511 Bağ.Mızrapsız Çal. Tekn. 1
CSP 519 Doğaçlama I
CSP 522 İcrada Uslup&Tavır (THM) 2
CSP 526 Keman Edebiyatı II
CSP 530 Resital 1
CSP 531E Konser ve Sahne Psikolojisi
CSP 532 Çalgıda İleri İcra 2
CSP 534 Seste İleri İcra (THM) II
CSP 537 Çalgıda İleri İcra 3
CSP 537 Çalgıda İleri İcra 3
CSP 537 Çalgıda İleri İcra 3
CSP 537 Çalgıda İleri İcra 3
CSP 537 Çalgıda İleri İcra 3
CSP 538 Çalgıda İleri İcra 4
CSP 538 Çalgıda İleri İcra 4
CSP 539E gösterimlerde iletişim
CSP 540 Seste İleri İcra (THM) IV
CSP 596 Seminer
KMP 102 Kompozisyon II
KMP 113 Klasik Armoni I
KMP 114 Klasik Armoni II
KMP 116 Müzik Formları II
KMP 193 Armoni I
KMP 193 Armoni I
KMP 194 Armoni II
KMP 195 Form Bilgisi I
KMP 196 Form Bilgisi II
KMP 197 Konturpuan-Füg I
KMP 197 Konturpuan-Füg I
KMP 198 Konturpuan-Füg II
KMP 198 Kontrpuan-Füg II
KMP 202 Kompozisyon IV
KMP 204 Türk Müziği Literatürü II
KMP 206 Kontrpuan-Füg II
KMP 293 Armoni I
KMP 294 Armoni II
KMP 302 Kompozisyon VI
KMP 304 Kompozisyon Çözümleme II
KMP 306 Koro Şefliği II
KMP 310 Orkestrasyon I
KMP 312 Türk Makam Müzğnde Kompzsyn
KMP 324 Türk Müziğinde Polifoni II
KMP 326 Partisyon Çözümleme
KMP 332 Ölçü ve Vuruş Tekniği II
KMP 351 Türk Müziği Literatürü
KMP 361 Türk MzğndeFrmBilg.ve Çzmlme I
KMP 362 Türk MzğndeFrmBlg.ve Çzmlme II
KMP 364 Batı Müziğinde Form Bilgisi ve Çözümleme
KMP 402 Kompozisyon VIII
KMP 404 Kompozisyon Çözümleme IV
KMP 424 Türk Müziğinde Polifoni IV
KMP 426 Türk Müziğinde Çalgılama II
KMP 428 Türk Müziğinde Orkestrasyon II
KMP 434 Partisyon Okuma II
KMP 492 Bitirme Çalışması
KMP 492 Bitirme Çalışması
MTR 101 Makam Teorisi I
MTR 102 Makam Teorisi II
MTR 104 Müzik Teorisi II
MTR 106 Ritim Uygulama II
MTR 121 Makam Teorisi I
MTR 122 Makam Teorisi II
MTR 124 Müzik Teorisi II
MTR 131 Makam Teorisi I
MTR 132 Makam Teorisi II
MTR 134 Müzik Teorisi II
MTR 141 Makam Teorisi I
MTR 142 Makam Teorisi II
MTR 144 Müzik Teorisi II
MTR 201 Makam Teorisi III
MTR 201 Makam Teorisi III
MTR 202 Makam Teorisi IV
MTR 203 Müzik Teorisi III
MTR 204 Müzik Teorisi IV
MTR 206 Müzik Teorileri Tarihi II
MTR 208 Teori Uygulama II
MTR 221 Makam Teorisi III
MTR 222 Makam Teorisi IV
MTR 222 Makam Teorisi IV
MTR 224 Müzik Teorisi IV
MTR 231 Makam Teorisi III
MTR 232 Makam Teorisi IV
MTR 241 Makam Teorisi III
MTR 242 Makam Teorisi IV
MTR 244 Müzik Teorisi IV
MTR 301 İleri Makam Teorisi I
MTR 302 İleri Makam Teorisi II
MTR 302 İleri Makam Teorisi II
MTR 304 İleri Müzik Teorisi II
MTR 306 Müzik Teorileri Tarihi IV
MTR 308 Teori Uygulama IV
MTR 309 Ses Sistemleri I
MTR 309 Ses Sistemleri I
MTR 309 Ses Sistemleri I
MTR 310 Ses Sistemleri II
MTR 317 Müzik Metin Çözümlemeleri I
MTR 318 Müzikte Metin Çözümlemeleri II
MTR 321 Müzikte Metin Çözümlemeleri I
MTR 322 Müzikte Metin Çözümlemeleri II
MTR 401 İleri Makam Teorisi III
MTR 402 İleri Makam Teorisi IV
MTR 403 İleri Müzik Teorisi III
MTR 404 İleri Müzik Teorisi IV
MTR 406 Dikte ve Deşifre II
MTR 408 Eser Çözümleme II
MTR 432 Dikte Deşifre II
MTR 432 Dikte Deşifre II
MTR 434 Eser Çözümleme II
MTR 442 Dikte Deşifre II
MTR 444 Eser Çözümleme II
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MTR 492 Bitirme Çalışması
MUT 102 Kemençe Yapımı II
MUT 112 Bağlama Yapımı
MUT 1136 Piyano II
MUT 131 Akustik I
MUT 131 Akustik I
MUT 132 Akustik II
MUT 142 Ses Düzenleme ve Editing
MUT 154 Ses Tasarımı
MUT 162 Makina ve Takım Bilgisi
MUT 202 Keman Yapımı I
MUT 202 Keman Yapımı I
MUT 202 Keman Yapımı I
MUT 212 Lavta Yapımı
MUT 2136 Piyano IV
MUT 2138 Stüdyo Akustiği
MUT 242 Elektronik Ortam ve Müzik
MUT 254 Sayısal Ses
MUT 264 Üst Yüzey İşlemleri
MUT 267 Stüdyo Akustiği
MUT 302 Viyola Yapımı
MUT 302 Viyola Yapımı
MUT 302 Viyola Yapımı
MUT 3132 Ses Kayıt Tekniği VI
MUT 343 Çalgı Akustiği
MUT 364 Miskal Yapımı
MUT 368 Çalgı Bilgisi II
MUT 368 Çalgı Bilgisi II
MUT 372 Görüntü İçin Ses
MUT 374 Elektronik Çalgı Bilgisi
MUT 374 Elektronik Çalgı Bilgisi
MUT 376 Tar Yapımı
MUT 376 Tar Yapımı
MUT 381 REMİKS
MUT 384 Elektro Akustik Kompozisyon
MUT 386 Serbest Proje Çalışması II
MUT 386 Serbest Proje Çalışması II
MUT 386 Serbest Proje Çalışması II
MUT 386 Serbest Proje Çalışması II
MUT 386 Serbest Proje Çalışması II
MUT 386 Serbest Proje Çalışması II
MUT 388 Müzik Tek.Tasarım & Geliştirme
MUT 388 Müzik Tek.Tasarım & Geliştirme
MUT 388 Müzik Tek.Tasarım & Geliştirme
MUT 388 Müzik Tek.Tasarım & Geliştirme
MUT 390 Bilg. Dest. Mesleki.Res. I
MUT 402 Viyolonsel Yapımı II
MUT 402 Viyolonsel Yapımı II
MUT 412 Kanun Yapımı II
MUT 414 Rebap Yapımı
MUT 4328 Çalgı Tını Bilgisi
MUT 436 Piyano Bakım ve Onarım Bilgisi
MUT 448 Prodüksiyon Teknikleri
MUT 452 Bilgisayar Müziği
MUT 452 Bilgisayar Müziği
MUT 474 Çalgı Tını Bilgisi
MUT 486 Serbest Proje Çalışması IV
MUT 486 Serbest Proje Çalışması IV
MUT 486 Serbest Proje Çalışması IV
MUT 486 Serbest Proje Çalışması IV
MUT 486 Serbest Proje Çalışması IV
MUT 492 Bitirme Çalışması
MUT 492 Bitirme Çalışması
MUT 492 Bitirme Çalışması
MUT 492 Bitirme Çalışması
MUT 492 Bitirme Çalışması
MUT 492 Bitirme Çalışması
MUT 492 Bitirme Çalışması
MUZ 102 Müzik Tarihi II
MUZ 111 Müzikte Araştırma Yönt. Giriş
MUZ 111 Müzikte Araştırma Yönt. Giriş
MUZ 111 Müzikte Araştırma Yönt. Giriş
MUZ 1115 Müzik Tarihi I
MUZ 112 Müzikolojiye Giriş
MUZ 121 Müzik Tarihi I
MUZ 122 Müzik Tarihi II
MUZ 122 Müzik Tarihi II
MUZ 201 Müzik Tarihi III
MUZ 201 Müzik Tarihi III
MUZ 202 Müzik Tarihi IV
MUZ 211 Osmanlıca I
MUZ 211 Osmanlıca I
MUZ 212 Osmanlıca II
MUZ 221 Etnomüzikolojiye Giriş
MUZ 222 Müzik Paleografyası
MUZ 302 Müzik Tarihi VI
MUZ 311 Folklor ve Etnografya
MUZ 312 Dünya Müzik Kültürlerine Giriş
MUZ 321 Organolojiye Giriş
MUZ 321 Organolojiye Giriş
MUZ 322 Alan Araştırma Metodları
MUZ 332 Transkripsiyon
MUZ 332 Transkripsiyon
MUZ 341 Seminer I
MUZ 342 Seminer II
MUZ 358 İleri Osmanlıca II
MUZ 364 Fransızca II
MUZ 375 Tarihi Nota Yazım Sistemleri
MUZ 377 17. YY. Osmanlı Müziği
MUZ 378 18. Yüzyıl Osmanlı Müziği
MUZ 380 Dini Müzik II
MUZ 390 Etnografi Yazımı
MUZ 402 Müzik Tarihi VIII
MUZ 411 Türkiye Müzik Kültrlerne Giriş
MUZ 4339 Askeri Müzik
MUZ 441 Seminer III
MUZ 442 Seminer IV
MUZ 446 Dünya Vokal Kültürleri
MUZ 452 Arapça IV
MUZ 454 Farsça IV
MUZ 458 İleri Osmanlıca IV
MUZ 458 İleri Osmanlıca IV
MUZ 475 Türk Halk Müziği Bilgileri I
MUZ 475 Türk Halk Müziği Bilgileri I
MUZ 476 Türk Halk Müziği Bilgileri II
MUZ 476 Türk Halk Müziği Bilgileri II
MUZ 480 Türkiye'de Popüler Müzige Gir.
MUZ 484 Müzik-Dans ve Kültürl Teori II
MUZ 486 Müzik Pedagojisine Giriş
MUZ 487 Müzik Felsefesine Giriş
MUZ 488 Müzik Estetiğine Giriş
MUZ 490 Müzik Sosyolojisine Giriş
MUZ 491 Eleştirel Okumak ve Yazmak
MUZ 491 Eleştirel Okumak ve Yazmak
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 492 Bitirme Çalışması
MUZ 494 Müzik Sosyolojisine Giriş
MUZ 497 Müzik Felsefesine Giriş
MUZ 498 Müzik Estetiğine Giriş
SES 106 Korrepetisyon II
SES 106 Korrepetisyon II
SES 1122 Piyano II
SES 113 Ses Eğitimi I
SES 114 Ses Eğitimi II
SES 114 Ses Eğitimi II
SES 114 Ses Eğitimi II
SES 114 Ses Eğitimi II
SES 122 Diksiyon
SES 132 THM Repertuvarı II
SES 134 TSM Repertuvarı II
SES 209 Korrepetisyon III
SES 210 Korrepetisyon IV
SES 210 Korrepetisyon IV
SES 210 Korrepetisyon IV
SES 210 Korrepetisyon IV
SES 210 Korrepetisyon IV
SES 210 Korrepetisyon IV
SES 2118 Repertuar II
SES 214 Ses Eğitimi IV
SES 214 Ses Eğitimi IV
SES 214 Ses Eğitimi IV
SES 214 Ses Eğitimi IV
SES 218 18.yy Türk Müziği Repertuvarı
SES 221 Koro I (Kredisiz)
SES 222 Koro II (Kredisiz)
SES 231 Ağız ve Hançere Teknikleri I
SES 232 Ağız ve Hançere Teknikleri II
SES 234 THM Repertuvarı IV
SES 234 THM Repertuvarı IV
SES 282 18.yy Türk Müziği Repertuvarı
SES 284 TSM Repertuvarı IV
SES 301 Türk Halk Müziği Repertuarı V
SES 302 Türk Halk Müziği Repertuarı VI
SES 302 Türk Halk Müziği Repertuarı VI
SES 308 Yöre Ağızları II
SES 308 Yöre Ağızları II
SES 310 Korrepetisyon VI
SES 310 Korrepetisyon VI
SES 3114 Dikte Deşifre II
SES 313 Dünya Vokal Teknikleri I
SES 314 Dünya Vokal Teknikleri II
SES 314 Dünya Vokal Teknikleri II
SES 314 Dünya Vokal Teknikleri II
SES 314 Dünya Vokal Teknikleri II
SES 314 Dünya Vokal Teknikleri II
SES 3212 Yorum II
SES 322 Koro IV(Kredisiz)
SES 358 Semah Repertuvarı
SES 362 Sözlü OyunHavaları Repertuvarı
SES 365 Ses Fizyolojisine Giriş
SES 365 Ses Fizyolojisine Giriş
SES 372 Repertuar II
SES 374 Lale Devri Repertuarı
SES 382 20.YY Türk Müziği Repertuarı
SES 392 TSM Repertuarı VI
SES 392 TSM Repertuarı VI
SES 402 THM Repertuarı VIII
SES 402 THM Repertuarı VIII
SES 406 Resital IV
SES 407 Yöre Ağızları III
SES 408 Yöre Ağızları IV
SES 410 Korrepetisyon VIII
SES 410 Korrepetisyon VIII
SES 410 Korrepetisyon VIII
SES 410 Korrepetisyon VIII
SES 410 Korrepetisyon VIII
SES 410 Korrepetisyon VIII
SES 410 Korrepetisyon VIII
SES 412 THM RepertuvarıVIII
SES 4126 Müzik Estetiği
SES 413 Dünya Vokal Teknikleri III
SES 414 Dünya Vokal Teknikleri IV
SES 414 Dünya Vokal Teknikleri IV
SES 414 Dünya Vokal Teknikleri IV
SES 416 TSM Repertuvarı VIII
SES 418 Fasıl II
SES 421 Koro V (Kredisiz)
SES 422 Koro VI (Kredisiz)
SES 424 Yrd. Repertuvar II (TSM)
SES 426 Yrd.Repertuvar II (THM)
SES 427 Sahne Bilgisi ve Jest Mimik
SES 434 Yrd. Repertuvar IV (THM)
SES 436 Yrd. Repertuvar IV (TSM)
SES 454 Mevlevi Ayinleri Repert. II
SES 458 Divan Repertuvarı
SES 459 Harput Ağzı Repertuvarı
SES 465 Sahne Psikolojisi
SES 484 Mevlevi Ayini Repertuvarı II
SES 492 Bitirme Çalışması
SES 492 Bitirme Çalışması
SES 492 Bitirme Çalışması
SES 492 Bitirme Çalışması
SES 492 Bitirme Çalışması
SES 494 TSM Repertuarı VIII
SES 494 TSM Repertuarı VIII
TEB 1111 Türk Müz.Solfeji ve Teor. I
TEB 1112 Türk Müz.Solfeji ve Teor. II
TEB 1112 Türk Müziği Solfeji ve Teorisi II
TEB 1114 Tem.Müzik Solf.ve Teorisi II
TEB 1311 Türk Halk Müz. Solf. ve Teo I
TEB 1312 Türk Halk Müz. Solf. ve Teo.II
TEB 1713 Türkçe
TEB 1912 Araştırma Teknikleri
TEB 2111 Türk Müz.Solfeji ve Teor. III
TEB 2111 Türk Müz.Solfeji ve Teor. III
TEB 2112 Türk Müz.Solfeji ve Teor. IV
TEB 2114 Tem.Müzik Solf.ve Teorisi IV
TEB 2116 Müzik Formları II
TEB 2122 Piyano III
TEB 2123 Piyano II
TEB 2732 English IV
TEB 2912 Türk Müziğinde Usul-Aruz İliş.
TEB 2912 Türk Müziğinde Usul-Aruz İliş.
TEB 2912 Türk Müziğinde Usul-Aruz İliş.
TEB 3111 İleri Solfej I
TEB 3112 İleri Solfej II
TEB 3114 Eser Analizi II
TEB 3115 Armoni I
TEB 3121 Repertuvar Bilgisi I
TEB 3311 Organoloji
TEB 3318 Repertuar Bilgisi (THM)
TEB 4111 İleri Solfej III
TEB 4112 İleri Solfej IV
TEB 4114 Ses Sistemleri II
TEB 4116 Türk Halk Müziği Bilgileri
TEB 4711 Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi
TEB 492 Bitirme Çalışması
TEB 492 Bitirme Çalışması
TEB 492 Bitirme Çalışması
THO 110 Oyun Ritim Bilgisi II
THO 111 Hareket Anatomisi I
THO 112 Hareket Anatomisi II
THO 114 Oyun Tekniği II
THO 116 Bale II
THO 118 Kondisyon Ve Esneme II (Krdsz)
THO 118 Kondisyon Ve Esneme II (Krdsz)
THO 120 Halk Oyunları Bilgisi
THO 1654 Vurmalı Çalgılar I
THO 202 Oyun Ritim Bilgisi IV
THO 204 Türk Halk Oyunları II
THO 206 Oyunda Yöresel Tavırlar II
THO 208 Oyun Repertuvarı II
THO 2116 Türk Halk Oyunları IV
THO 304 Türk Halk Oyunları IV
THO 308 Oyun Repertuvarı IV
THO 309 Halk Oyunları Sahne Bilgisi
THO 3112 Dikte Deşifre II
THO 3114 Kostüm
THO 3116 Türk Halk Oyunları VI
THO 312 Oyun Analizi II
THO 3124 Dans Sosyolojisi
THO 314 Koreoloji II
THO 317 Sahne Projesi I (Kredisiz)
THO 318 Sahne Projesi II (Kredisiz)
THO 318 Sahne Projesi II (Kredisiz)
THO 318 Sahne Projesi II (Kredisiz)
THO 318 Sahne Projesi II (Kredisiz)
THO 3221 Bar I
THO 3221 Bar I
THO 3222 Bar II
THO 372 Sahne ve Beden Dili II
THO 409 20.yy'da Dans
THO 411 Geleneksel Giyim Kuşam I
THO 4112 Oyun Uygulama Yöntemleri II
THO 4115 Oyun Analizi I
THO 412 Geleneksel Giyim Kuşam II
THO 413 Jest-Mimik
THO 418 Sahne Projesi IV (Kredisiz)
THO 418 Sahne Projesi IV (Kredisiz)
THO 422 Azeri Oyun Repertuvarı II
THO 426 Halay Oyun Repertuvarı II
THO 428 Horon Oyun Repertuvarı II
THO 430 Karşılama- Hora Oyun Rep II
THO 4311 Dans Felsefesi
THO 432 Kaşıklı Oyunlar II
THO 436 Zeybek Oyun Repertuvarı II
THO 444 Denge Performans II
THO 446 Köy Seyirlik Oyunları II
THO 448 Modern Dans II
THO 456 Dans Sosyolojisine Giriş
THO 460 Geleneksel Takı ve Aksesuarlar
THO 462 Koreografi II
THO 472 Türk Halk Oyunları II
THO 492 Bitirme Çalışması
THO 492 Bitirme Çalışması
THO 492 Bitirme Çalışması
THO 492 Bitirme Çalışması
THO 492 Bitirme Çalışması
THO 492 Bitirme Çalışması
THO 492 Bitirme Çalışması
THO 492 Bitirme Çalışması
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020