Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 3124 - Dans Sosyolojisi
 

THO 3124 - Dans Sosyolojisi

Dersin Amaçları

Dans toplumsal değişimi etkileyen kültürel faktörlerden birisidir. Dans aynı zamanda değişen toplumsal yapıyla beraber kendisi de işlevsel açıdan farklılaşır. Görüldüğü gibi dans ve toplum birbirlerini sürekli etkilemektedir. Öğrencilere içinde bulundukları dans dünyası ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi kurmayı sağlamaları hedeflenmektedir.

Dersin Tanımı

Dans ve Toplum Kavramlarına Genel Bir Bakış; Dans Toplum ve Dansçı-Toplum İlişkilerinin Biçimleri; Dansçının sosyal statüsü. Dansın Toplumsal Tarihi ve Güncel Yansımaları; İletişim Aracı olarak Dans; Dansı ve Dansçıları Etkileyen Toplumsal Öğeler; Dans ve Halk Oyunları ile İlgili Toplumsal Kurumlar; Dans Üretimini Yönlendiren Ekonomik Etkenler; Popüler Kültür ve Sanat; Sosyal kimlik ve dans; Modern ve post modern yaklaşımlar; Toplumsal değişim. Yaşayan Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Sanat-Toplum İlişkisinde Güncellik.

Koordinatörleri
Nihal Cömert
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023