Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 316 - Halk Müziği Literatürü II
 

MUZ 316 - Halk Müziği Literatürü II

Dersin Amaçları

Dünyada ve Türkiye’de “Halk Müziği” kavramları ve bu kavramlar çerçevesinde şekillenen çalışma yöntemleri hakkında bilgiler; Dünyada ve Türkiye’de halk müzikleri üzerine yapılan çalışmalar; halk müziklerinin sahada tespit yöntemleri ve saha teknolojisi; transkripsiyon; ikonografik kaynaklar; yazılı kaynaklarda halk müziklerinin tespiti; sınıflandırmalar; müzik endüstrisi; Türk Halk Müziği’nin yaygınlık sahası (coğrafyası); kaynakları [anonim halk müziği, aşık müziği, epizodik müzik, tasviri müzik]; müzikal tür, çeşit ve biçimleri… Bu dersin içeriğini meydana getirmektedir.

Dersin Tanımı

Halk müziğinin genel kaynakları; halk müziklerini besleyen sözlü - yazılı kaynaklar ve bunların dayandığı temeller. Yaygınlık sahaları [Anonim Halk Müziği, Aşık Müziği, Epizodik Müzik, Tasviri Müzik]. Genel hatlarıyla müzikal tür, çeşit ve biçimlerin tanımlanmasını sağlayan unsurlar, kavramlar.
Vokal, enstrumantal, ve vokal enstrumantal karakterler. Bu karakterlere sahip ezgilerin genel tasnifi ve tanımlanması. Halk müziği terminolojisine bağlı ezgi tür, tip ve çeşitleri ve bunların dayandığı melodik yapı karakteristikleri.
Dar ve geniş sahalarda görülen çalgı tipleri, bunların çalış ve tınlama özellikleri. Halk anlayışına dayalı orkestralama uygulamaları. Bölgelerarası metrik yapı özellikleri ve yaygın ritmik uygulamalar. Buna bağlı olarak, serbest ritmli ve usullü ezgilerin genel tanıtımı. Eğitim, repertuar dersleri anlayışıyla yapılacaktır.
Halk müziğinde yaygın edebi yapı, melodi, ritm ve hareket (oyun) ilişkisi içinde müzik örneklerinin tanıtılması. Halk ezgilerinin tipolojik ve analitik yapıları ve bu yapıları açıklamaya dönük analizler; Duyum yoluyla halk müziği tavır, üslup ve bölgesel karakterlerinin tanıtılması. Bu bağlamda, halk sanatkarlarının vokal ve enstrumantal seslendirmelerinden örneklemeler; Yakın ve uzak sahalarda yer alan müzik karakterlerinin karşılaştırılması.Eğitim, repertuar dersleri anlayışıyla yapılacaktır.

Koordinatörleri
Süleyman Şenel
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022