Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 201 - Müzik Tarihi III
 

MUZ 201 - Müzik Tarihi III

Dersin Amaçları

• Müziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek.
• Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek.
• Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
• Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
• Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.

Dersin Tanımı

Orta-Batı Asya Türk Devletlerinde müzik: Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları. İslam dünyasında müzik filozofları: El-Kindi, Ihvan-ı Safa, Fârâbi ve İbn-i Sina. Makam müziği teorisi: Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi. 15. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. II. Murat döneminde müzik üzerine yazılan yazma eserler, teorisyenler ve besteciler. 16. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. II. Beyazıt döneminde müzik üzerine yazılan yazma eserler, teorisyenler ve besteciler.

Koordinatörleri
Serhan Dilhan Konan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023