Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 301 - Müzik Tarihi V
 

MUZ 301 - Müzik Tarihi V

Dersin Amaçları

Avrupa Müziğinde geç 18.yüzyıl ve 19. yüzyıl gelişimlerini, Klasik ve Romantik dönemleri, estetik anlayışları ve dönemin bestecilerini öğrenmek,
Mu¨ziği ku¨ltu¨ru¨n bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
Çağdaş gelişmelere paralel olarak mu¨ziğin gelişimi ve değişimi ve insan-mu¨zik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek
Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.

Dersin Tanımı

Klasik dönem. 18. yüzyıl Avrupasında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Klasik dönem bestecileri: Haydn, Mozart, Beethoven. Klasik dönem ve form anlayışı: Senfoni, konçerto, sonat, oda müziği. Romantik dönem. 19. yüzyıl Avrupa?sında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Romantik dönem bestecileri: Weber, Spohr, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, Schuman, Liszt. Operadaki gelişmelerin incelenmesi. Müzikte ulusal akımlar ve besteciler: Chopin, Smetana, Dvorjak, Janacek, Wagner, Verdi, Brahms, Bruckner, Rubinstein, Thchaikovsky. 19. yüzyılda İskandinav müzik kültürü. Son romantikler: G. Mahler, R. Strauss, Hugo Wolf, Max Reger.

Koordinatörleri
Ozan Baysal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023