Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 345 - Kanun V
 

CAB 345 - Kanun V

Dersin Amaçları

1) Çalgısında teknik ve müzikal hakimiyet kazandırmak
2) Eşlik yapabilme becerisini kazandırmak
3) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası alanlarda temsil edebilecek solist icracılar yetiştirmek.
4) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası orkestra / topluluklarda temsil edebilecek icracılar yetiştirmek.
5) Türk Müziği icra geleneği doğrultusunda farklı tavırları/üslupları öğretmek

Dersin Tanımı

Teknik ve mekanik egemenlik kazandırmak için;
Mızraplı ileri çalış teknikleri için yazılmış alıştırma, etüdler ve eserler. Sağ ve sol elin farklı kullanımı ile ilgili olarak yazılmış alıştırma, etüd ve eserler. Mızrapsız çalış tekniklerine giriş. Türk müziği makam repertuarı icrası. Makam seslerinin kullanılması ile ilgili çalışmalar. Taksim çalışması. Transpozisyon teknikleri ile ilgili olarak Mansur, Kızneyi, Süpürde, Müstahzen, Yıldız, Şah, akortlarda çalışmalar. Türk Musıkisi üslubu kazandırmaya yönelik; Ses solistine refakat. Saz topluluğunda çalma. Birleşik makamlarda giriş taksimleri. Kanun çalgısının tavrı ile ilgili olarak Ferit Alnar’ın teknik, mekanik ve müzikal egemenliği ile ilgili çalışmalar. Yorum konusuna giriş.

Koordinatörleri
Safinaz Rizeli
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023