Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 345 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun V
İngilizce Kanun V
Dersin Kodu
CAB 345 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları 1) Çalgısında teknik ve müzikal hakimiyet kazandırmak
2) Eşlik yapabilme becerisini kazandırmak
3) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası alanlarda temsil edebilecek solist icracılar yetiştirmek.
4) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası orkestra / topluluklarda temsil edebilecek icracılar yetiştirmek.
5) Türk Müziği icra geleneği doğrultusunda farklı tavırları/üslupları öğretmek
Dersin Tanımı Teknik ve mekanik egemenlik kazandırmak için;
Mızraplı ileri çalış teknikleri için yazılmış alıştırma, etüdler ve eserler. Sağ ve sol elin farklı kullanımı ile ilgili olarak yazılmış alıştırma, etüd ve eserler. Mızrapsız çalış tekniklerine giriş. Türk müziği makam repertuarı icrası. Makam seslerinin kullanılması ile ilgili çalışmalar. Taksim çalışması. Transpozisyon teknikleri ile ilgili olarak Mansur, Kızneyi, Süpürde, Müstahzen, Yıldız, Şah, akortlarda çalışmalar. Türk Musıkisi üslubu kazandırmaya yönelik; Ses solistine refakat. Saz topluluğunda çalma. Birleşik makamlarda giriş taksimleri. Kanun çalgısının tavrı ile ilgili olarak Ferit Alnar’ın teknik, mekanik ve müzikal egemenliği ile ilgili çalışmalar. Yorum konusuna giriş.
Dersin Çıktıları I. Mızraplı ileri çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar, etüdler ve eserleri çalma
II. Teori ve solfej dersinin paralelliğinde öğrenilen dördüncü yarıyıla ait makamlarda eserler çalma.
III. Bileşik makamlarda taksim denemeleri yapma.
IV. Mansur, kızneyi, süpürde, müstahzen, yıldız, şah akortlarında eser çalabilme.
V. Ses solistine refakat denemeleri yapma
VI. Virtüoz icracılardan Ferit Alnar’ın taksimini notaya alıp icra edebilme.
VII. Sağ ve sol elin ayrı partileri çaldığı polifonik icra ile ilgili eser icrası
yapabilme
VIII. Yorum ve nüans konusunda çalışmalar yaparak yetkinlik kazanma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Darülelhan Nota Külliyatı”, Darülelhan Yayınları, 1930
2. EZGİ, Suphi. 1933. Nazeri Ameli Türk Musıkisi, 5 Cilt, İstanbul Konservatuarı Neşriyatı.
3. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
4. KUTLUĞ, Fikret. 2001. Türk Musıkisinde Makamlar, Yapı Kredi Yayınları
5. TURA, Yalçın. 2001. Kantemiroğlu, Yapı Kredi Yayınları.
Diğer Referanslar 1. Hafız Mehmed Zekai Dede Külliyatı, 3 Cilt, İstanbul Konservatuarı Neşriyatı, 1940
2.SALGAR, Fatih. 2001. III.Selim Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ötüken Yayınları.
3. TRT Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir Radyosu Kayıt Arşivleri
4. TRT Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir Radyosu Nota Arşivleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023