Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 1713 - Türkçe
 

TEB 1713 - Türkçe

Dersin Amaçları

Bu ders;Türkçeyi kullanma becerilerini geliştirmeyi, Türk dilinin yapısına ilişkin bilgileri güçlendirerek dil ve anlatımda görülen eksiklikleri gidermeyi amaçlar.

Dersin Tanımı

Bu derste, öncelikle dilin tanımı üzerinde durulur.Dilin düşünce, kültür ve toplumla ilişkisi irdelenir. Dillerin kökeni ve dünyadaki diller hakkında genel bilgilerverilir. Türkçenin dil aileleri arasındaki yeri tartışılır ve gelişim evreleri sergilenir. Genel hatlarıyla Türkçenin yapısal özellikleri konuşulur. Yazım kurallarıylailgili çalışmalar yapılır. Bir dilin bilim dili olarak olarak değerlendirilmesinin ölçütleri tartışılır ve Türkçenin durumu değerlendirilir. Türkçenin yazılı edebi eserleriarasından seçilen örnekleri incelenerek, değerlendirilir.

Koordinatörleri
Eren Özek
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023