Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 346 - Kanun VI
 

CAB 346 - Kanun VI

Dersin Amaçları

1) Çalgısında teknik ve müzikal hakimiyet kazandırmak
2) Eşlik yapabilme becerisini kazandırmak
3) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası alanlarda temsil edebilecek
solist icracılar yetiştirmek.
4) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası orkestra / topluluklarda
temsil edebilecek icracılar yetiştirmek.
5) Türk Müziği icra geleneği doğrultusunda farklı tavırları/üslupları öğretmek

Dersin Tanımı

Teknik ve mekanik egemenlik kazandırmak için; Mızraplı ileri çalış teknikleri
için yazılmış alıştırma, etüdler ve eserler. Sağ ve sol elin farklı kullanımı ile ilgili
olarak yazılmış alıştırma, etüd ve eserler. İleri Mızrapsız çalış teknikleri. Türk
Müziği makam repertuarı icrası. Taksim çalışması. Makam seslerinin
kullanılması ile ilgili çalışmalar. Transpozisyon teknikleri ile ilgili olarak
Mansur, Kızneyi, Süpürde, Müstahzen, Yıldız, Şah, Davut akortta çalışmalar.
Türk Musıkisi uslubu kazandırmaya yönelik; Ses solistine refakat. Saz topluluğu
icrası. Birleşik makamlarda giriş taksimleri ile birlikte ana makamlardan
birleşik makamlara veya birleşik makamların kendi içinde geçiş taksimleri.
Kanun çalgısının tavrı ile ilgili olarak Ferit Alnar’ın teknik, mekanik ve müzikal
egemenliği ile ilgili çalışmalar. Müzikal egemenlik kazandırmak için; Yorum
konusunda çalışmalar. Nüans konusunda çalışmalar. Solistlik çalışmalarına giriş.

Koordinatörleri
Safinaz Rizeli
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024