Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 346 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun VI
İngilizce Kanun VI
Dersin Kodu
CAB 346 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları 1) Çalgısında teknik ve müzikal hakimiyet kazandırmak
2) Eşlik yapabilme becerisini kazandırmak
3) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası alanlarda temsil edebilecek
solist icracılar yetiştirmek.
4) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası orkestra / topluluklarda
temsil edebilecek icracılar yetiştirmek.
5) Türk Müziği icra geleneği doğrultusunda farklı tavırları/üslupları öğretmek
Dersin Tanımı Teknik ve mekanik egemenlik kazandırmak için; Mızraplı ileri çalış teknikleri
için yazılmış alıştırma, etüdler ve eserler. Sağ ve sol elin farklı kullanımı ile ilgili
olarak yazılmış alıştırma, etüd ve eserler. İleri Mızrapsız çalış teknikleri. Türk
Müziği makam repertuarı icrası. Taksim çalışması. Makam seslerinin
kullanılması ile ilgili çalışmalar. Transpozisyon teknikleri ile ilgili olarak
Mansur, Kızneyi, Süpürde, Müstahzen, Yıldız, Şah, Davut akortta çalışmalar.
Türk Musıkisi uslubu kazandırmaya yönelik; Ses solistine refakat. Saz topluluğu
icrası. Birleşik makamlarda giriş taksimleri ile birlikte ana makamlardan
birleşik makamlara veya birleşik makamların kendi içinde geçiş taksimleri.
Kanun çalgısının tavrı ile ilgili olarak Ferit Alnar’ın teknik, mekanik ve müzikal
egemenliği ile ilgili çalışmalar. Müzikal egemenlik kazandırmak için; Yorum
konusunda çalışmalar. Nüans konusunda çalışmalar. Solistlik çalışmalarına giriş.
Dersin Çıktıları I. Mızraplı ileri çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar, etüdler ve eserleri
çalma.
II. İleri mızrapsız çalış tekniği ile ilgili uygulamalar yapma.
III. Türk Makam Müziği repertuarını geliştirmek amacıyla çeşitli makamlarda eserler çalma.
IV. Bileşik makamlar ve basit makamlar arasında geçkili taksim denemeleri yapma.
V. Mansur, kızneyi, süpürde, müstahzen, yıldız, şah, davut akortlarında eser çalabilme.
V1. Virtüoz icracılardan Ferit Alnar’ın taksimini notaya alıp icra edebilme.
VII. Ses solistine refakat denemeleri yapma.
VIII. Yorum ve nüans konusunda çalışmalar yaparak yetkinlik kazanma
IX. Virtüoz icracıların tavırları konusunda bilgi edinme.
X. Solistik anlayışla icraya giriş yapma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Darülelhan Nota Külliyatı”, Darülelhan Yayınları, 1930
2. EZGİ, Suphi. 1933. Nazeri Ameli Türk Musıkisi, 5 Cilt, İstanbul Konservatuarı Neşriyatı.
3. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
4. KUTLUĞ, Fikret. 2001. Türk Musıkisinde Makamlar, Yapı Kredi Yayınları
5. TURA, Yalçın. 2001. Kantemiroğlu, Yapı Kredi Yayınları.
Diğer Referanslar 1. Hafız Mehmed Zekai Dede Külliyatı, 3 Cilt, İstanbul Konservatuarı Neşriyatı, 1940
2.SALGAR, Fatih. 2001. III.Selim Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ötüken Yayınları.
3. TRT Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir Radyosu Kayıt Arşivleri
4. TRT Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir Radyosu Nota Arşivleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021