Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 4322 - Dini Müzik II
 

SES 4322 - Dini Müzik II

Dersin Amaçları

• Dini karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alarak doktrinler, ritüeller ve kültürel performanslar arasındaki ilişkileri kavramak.
• Din ve müzik ile ilgili akademik çalışmaların temel analitik paradigmaları, özellikle dini inanç ve kültürel pratiklerin yorumlanmasında yararlı olan yaklaşımları ele almak.

Dersin Tanımı

Çok tanrılı dinlerden bugüne Türklerin dini müziklerinin tarihsel gelişimi ve farklı inanç sistemleri kapsamında işlenmesi. İslam mistisizminde müziğin rolü. Cami ve tekke müziği. Ayin-i şerif ve cem ayini örnekleri. Sünni ve alevi müziği formları.

Koordinatörleri
Yalçın Çetinkaya
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024