Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1982 yılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, gerek mimarlık-mühendislikte, gerek fen bilimlerinde köklü bir eğitim geleneğine sahip İstanbul Teknik Üniversitesinde “toplum bilimleri” alanında lisansüstü eğitim programlarını yürütmektedir.

Farklı alanlarda yürütülen programlar ile çağdaş bir eğitim modeli oluşturarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında toplum bilimleri, temel bilimler, sanat, teknoloji alanlarında önder olmayı hedefleyen Sosyal Bilimler Enstitüsü, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik, çevreye saygılı bir kurum olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

 

 

Dersler
BTT 501E Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları
BTT 505E Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset
BTT 505E Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset
BTT 507 Sosyal Bilimlerde Araştır.Yön.
BTT 513E Çevrenin Sosyolojisi
BTT 516E Filmlerde Bilim ve Teknoloji Konuları
BTT 518E Osmanlı Dünyasında Bilim ve Teknoloji
BTT 596 Seminer
BVT 501 Astronomi Tarihi
BVT 503 Bilim Aletler.Tarih.Gelişimi
BVT 508E Endüstri Devriminde Bilim ve Teknoloji
BVT 509 Sanat Tarihi
BVT 511 Tarihte Mühendislik
BVT 514 Teknolojinin Gelişim Tarihi
BVT 521E Bilim Devrimi
BVT 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
BVT 605E Teknolojik Gelişimin Arkeolojisi
BVT 608 Bilim&Tekn.Tarihin.Metodoloji
BVT 609 Elektrik Tarihi
BVT 613E Tıp Tarihi
BVT 615E Optik bilimleri tarihi
BVT 625 Osmanlı Türkçesi I
BVT 626 Osmanlı Türkçesi II
BVT 628 Ölçümün Tarihi
BVT 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
DZC 501 Denizci.Alanı.Bilişsel Ergo.
DZC 502 Denizci.Sektör.Kariyer Plan.
DZC 503 Denizcilikte İnsan Faktörü
DZC 506 Örgütsel Davranış ve Psikoloji
DZC 508 Bilim ve Denizcilik Tarihi
DZC 510 Denizci.Stra.İnsan Kayn.Yön.
DZC 511 Ulaştırma ve Denizcilik Politika.
DZC 520 Denizel Enerji Güvenliği
DZC 522 Denizcilikte Güvenlik Yönetimi
DZC 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
DZC 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
GDP 502E Dans Antropolojisi
GDP 504 Dans Notasyon Sistemleri
GDP 512 Dünya Dans Kültürleri
GDP 520 Sahne Performansı
GDP YLT Tez Çalışması
GYY 502 E-İş-Dijit.Çağda Yeni İş Mode.
GYY 504 Hizmet Yönetimi ve Yenilik
GYY 504 Hizmet Yönetimi ve Yenilik
GYY 505 İş Planla.&Yeni Girişim Geliş.
GYY 508 Pazarlama Yönetimi
GYY 509 Yenilik Süreçleri ve Yönetimi
GYY 509 Yenilik Süreçleri ve Yönetimi
GYY 510 Yeni Ürün Geliştirme
GYY 511 Proje Yönetimi
IKE 502E Mikroiktisat II
IKE 504E Makroekonomi II
IKE 504E Makroekonomi II
IKE 505E Ekonomide Araştırma Yöntemleri I
IKE 506E İktisatta Araştırma Yöntemleri II
IKE 506E Araştırma Yöntemleri
IKE 506E Ekonomide Araştırma Yöntemleri II
IKE 508E Oyun Kuramı
IKE 511E Sağlık Ekonomisi
IKE 513E Endüstriyel Ekonomi (Endüstriyel Organizasyon)
IKE 514E Panel and Cross Section Models
IKE 520E Kalkınma Ekonmisi
IKE 596E Scien.Rese., Ethic&Seminar
IKE 602E İleri Makroiktisat
IKE 604E İleri Ekonometri
IKE 696E Scientific Research, Ethic and Seminar
IKE YLT Tez Çalışması
IKT 501 Mikroiktisat I
IKT 503 Makroiktisat I
IKT 510E Uluslararası İktisat
IKT 515 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
IKT 525E Kalkınma İktisadı
IKT 526 Ekonomik Büt.ve Avrupa Birliği
IKT 527 Ekonomik Küreselleşme
IKT 601E İleri Mikroiktisat
IMT 501 İç Mimarlık Projesi I
IMT 503 İletişim ve Müşteri İlişkileri
IMT 505 Kültür Tarihi
IMT 506E İç Mimarlık Projesi II
IMT 507E Interior Architecture Project Seminar I
IMT 508E Mimarlık ve Tasarımda Kültürel Bağlam
IMT 514E İç Mekan Tasarımında Dijital Sunum Teknikleri
ISS 000 Selected Topics in Entrepreneurship
ISS 500E Kantitatif Karar Teknikleri
ISS 500E Kantitatif Karar Teknikleri
ISS 501E Management Statistics
ISS 501E Yöneticiler İçin İstatistik
ISS 501E Management Statistics
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 503E Finansal Muhasebe
ISS 504E Corporate Finance
ISS 504E Finansman Yönetimi
ISS 504E Finansman
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 507E Yönetim Ekonomisi
ISS 507E İşletme Ekonomisi
ISS 508E Örgütsel Davranış
ISS 508E Örgütsel Davranış
ISS 508E Örgütsel Davranış
ISS 509E Marketing Management
ISS 509E Pazarlama Yönetimi
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 523E Küresel Pazarlama
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 532E Bütünleşik Pazarlama İletişimi
ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS 552 Fikri-Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS 552 Fikri-Sınaii Mülkiyet Hukuku
ISS 555 E-Ticaret
ISS 555 Stratejik Internet Pazarlaması
ISS 596 Seminer
ISS 602E Finansal Ekonometri
ISS 604E Pazarlama Kuramı
ISS 605E Tüketici davranışı
ISS 606E Örgüt Kuramı
ISS 607E Örgütsel Davranışta Özel Konular
ISS 610E Stratejik Yönetimde Özel Konular
ISS DRT Tez Çalışması
ISS YET Yeterlik Aşaması
ISS YET YETERLİLİK
ISS YET YETERLİLİK
ISS YLT1 Tez Çalışması 1
ITY 510 Yönetim ve Organizasyon
ITY 512E Yöneylem Araştırması
ITY 513 İşletme Ekonomisi
ITY 516E Yönetim Bilişim Sistemleri
ITY 516E Yönetim Bilişim Sistemleri
ITY 517E Araştırma-Geliştirme Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
ITY 517E Araştırma-Geliştirme Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
ITY 517E Ar-Ge Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 518 Teknoloji ve Pazarlama
ITY 518 Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi
ITY 521E Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
ITY 522 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Hukuk
ITY 526 Kurumsal Zeka&Veri Madenciliği
ITY 526E Kurumsal Zeka ve Veri Madenciliği
ITY 529 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Karar Verme
ITY 531E Bilgi Yönetimi
ITY 533 Tesis Planlama
ITY 536 Elektronik Ticaret
ITY 538 Stratejik Yönetim
MBA 510E Stratejik Yönetim
MBA 512E Üretim ve İşlemler Yönetimi
MBA 514 İşletme Hukuku
MBA 514 İşletme Hukuku
MBA 516E İnsan Kaynakları Yönetimi
MBA 517E Management Statistics
MBA 518E Finansman Yönetimi
MBA 519E Yönetim ve Organizasyon
MBA 533E Uluslararası Pazarlama
MBA 534E Girişimcilik
MBA 534E Girişimcilik
MBA 537E Uluslararası Finans
MBA 537E ExMBA Mülakat
MBA 538E Örgütlerde Davranış ve Liderlik
MBA 539E Yatırımlar
MBA 540E PRoje Yonetimi
MBA 546E Stratejik İnternet Pazarlama Yönetimi
MBA 554E Quantitative Analysis for Business Applications
MBA 567E Yönetsel Karar Verme
MBA 598E Proje
MDP 604E Kompozisyon Projesi 2
MDP 604E Kompozisyon Projesi 2
MDP 604E Kompozisyon Projesi 2
MDP 606E Kompozisyon Projesi 4
MDP 612E Resital 4
MDP 614E Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-2
MDP 614E Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-2
MDP 614E Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-2
MDP 621E Etnomüzikolojide Eleştirel Yaklaşımlar
MDP 622E Etnomüzikolojide Ana Başlıklar: Teori ve Pratik
MDP 629E İleri Elektronik Müzik Besteciliği
MDP 632E Schenker Analizi
MDP 634E Müzikoloji Çalışmalarında Çağdaş Akımlar
MDP 636E İleri Miks
MDP 641E Müzik ve Biliş
MDP 644E Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-4
MDP 652E Eğitici Dinleme: Asya
MDP 659E Ses İçin İleri Programlama
MDP 661E Çoklu Ortam İçin İleri Tasarım
MDP 696E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
MJT 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
MJT 602 18.YY'da Türk Müziği Çalışmaları
MJT 604 19.&20.YY.Türk Müz.Teor.&Analz
MJT 606 Türk Müziğinde Batı.&Modernizm
MJT 607 16.&17.YY. Türk Müziği Çalışm.
MJT 609 Türk Dünyasında Aşık Sanatı
MJT 614E ETNOMÜZİKOLOJİDE TEORİK PERSPEKTİFLER
MJT 618 Abdül.Meragi&Anad.Edvar G.
MYE 5007E Percussion History and Orchestration Techniques
MYE 5008E Onsekizinci Yüzyıl’da Konturpuan
MYE 5011E Multimedya Tasarımı
MYE 5012E Elektronik Müzik Kompozisyonu
MYE 5018E Şarkı Yazımı
MYE 5022E Avrupa Kökenli Sanat Müziği Tarihi 1 (1720’ye kadar)
MYE 5030E Elektronik Dans Müziği Üretimi
MYE 5032E Mu¨zik Psikoloji ve No¨rolojisi
MYE 5036E Yardımcı Çalgı Eğitimi 1
MYE 503E Avrupa Kökenli Müzik Teorisi
MYE 504E Dünya Müzikleri
MYE 507E Etnomüzikolojinin Temelleri
MYE 508E Etnomüzikolojide Transkripsiyon ve Analiz
MYE 5096E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
MYE 513E Makam Teorisi ve Analizi
MYE 514E Akdeniz Kültürlerinde Müzik
MYE 529E Instrument Individual Instruction 1
MYE 532E Batı Müzigi’nde Başlıca Konular
MYE 533E İleri Düzey Armoni
MYE 535E Improvisation 1
MYE 544E Bağımsız Çalışma 2
MYE 544E Bağımsız Çalışma 2
MYE 545E Kompozisyon – Bireysel Çalışma 3
MYE 545E Kompozisyon – Bireysel Çalışma 3
MYE 549E İleri Düzey Orkestrasyon
MYE 558E Müzikal Kompozisyonda Yeni Akımlar
MYE 561E Batı Müziği Tarzlarında Evrim
MYE 573E Çoklu Kanal Kaydı ve Miks
MYE 593E Schenker Analizine Giriş
MYE 596E Film Müziği Besteciliği
MYL 5007E Percussion History and Orchestration Techniques
MYL 5008E Onsekizinci Yüzyıl’da Konturpuan
MYL 5011E Multimedya Tasarımı
MYL 5012E Elektronik Müzik Kompozisyonu
MYL 5013E Ses Programlama
MYL 5018E Şarkı Yazımı
MYL 5022E History of Eurogenetic Art Music 1 (until 1720)
MYL 5030E Elektronik Dans Müziği Üretimi,
MYL 5032E Mu¨zik Psikoloji ve No¨rolojisi
MYL 5036E Yardımcı Çalgı Eğitimi 1
MYL 503E Avrupa Kökenli Müzik Teorisi
MYL 504E Dünya Müzikleri
MYL 506E Müzik İcra Çalışmaları
MYL 507E Etnomüzikolojinin Temelleri
MYL 508E Etnomüzikolojide Transkripsiyon ve Analiz
MYL 513E Makam Teorisi ve Analizi
MYL 514E Akdeniz Kültürlerinde Müzik
MYL 515E Etnomüzikolojide Seçilmiş Konular
MYL 527E Film Sound Analysis & Practice (Bağımsız Çalışma 1)
MYL 531E Bireysel Çalgı Eğitimi 3
MYL 533E İleri Düzey Armoni
MYL 535E Improvisation 1
MYL 543E Kompozisyon – Bireysel Çalışma 1
MYL 543E Kompozisyon – Bireysel Çalışma 1
MYL 544E Bağımsız Çalışma 2
MYL 544E Bağımsız Çalışma 2
MYL 557E Müzikolojinin Temelleri
MYL 558E Müzikal Kompozisyonda Yeni Akımlar
MYL 561E Batı Müziği Tarzlarında Evrim
MYL 569E Müzik Pazarlaması ve Promosyonu
MYL 573E Çoklu Kanal Kaydı ve Miks
MYL 589E Mastering
MYL 593E Schenker Analizine Giriş
MYL 596E Film Müziği Besteciliği
MZJ 000 Tez Çalışması
MZJ 501 Karşılaştır. Müzik Teorileri
MZJ 502E Tarihsel Müzikolojinin Temelleri
MZJ 504 Etnomüzikolojinin Temelleri
MZJ 508E
MZJ 514 Çağdaş Müzik Eğit.Öğret.Yön.
MZJ 521 Makam Çözümleme II
MZJ 522E Müzik Kültürleri: Bölgeler ve Akımlar
MZJ 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
MZJ 801 Müzik Teorisi
MZJ 805 Müzik Tarihi
MZJ YLT Tez Çalışması
SBE DRT SBE-DRT
SBE PRJ SBE-PRJ
SBE YLT SBE-YLT
STD 607E Sanat ve Politika
STD 696E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
STR 503E Sanat Tarihi Historiyografyası
STR 505 Minyatürde Görsel&Sözel İmge
STR 508E Günümüz Sanatı
STR 516 Cumh.Dön.Türkiyesi Görsel Snt.
STR 525E Sanat Tarihi ve Kültür
STR 596 Seminer
STR 603 Çevre ve Merkez Bağlam.Anadolu
STR 612 Görsel Kültür
STR 618 Sanat ve Düşünce
SYC 501E Siyaset Felsefesi
SYC 504E Methodology in Social Sciences
SYC 505 Güncel Siyas. Seçilmiş Konular
SYC 506E Politik Coğrafya
SYC 508E Urban and Environmental Politics / Kent ve Çevre Siyaseti
SYC 509E Language and Politics
SYC 510 Modern Türkiye'de Siyasi Düşü.
SYC 515E Siyaset Sosyolojisi
SYC 518E Antik Siyaset Teorisi
SYC 596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
TKY 502 Orkestrasyon Stilleri&Çözüm.
TKY 510 Türk Müz.Çağdaş Kompozisyon
TKY 516E gelenek, müzik ve politika
TKY 596 Bilimsel Araş. Etik ve Seminer
TMP 501E Araştırma Metodolojisi
TMP 505 Karşılaştırma.Dünya Müz.Tarihi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020