Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1982 yılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, gerek mimarlık-mühendislikte, gerek fen bilimlerinde köklü bir eğitim geleneğine sahip İstanbul Teknik Üniversitesinde “toplum bilimleri” alanında lisansüstü eğitim programlarını yürütmektedir.

Farklı alanlarda yürütülen programlar ile çağdaş bir eğitim modeli oluşturarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında toplum bilimleri, temel bilimler, sanat, teknoloji alanlarında önder olmayı hedefleyen Sosyal Bilimler Enstitüsü, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik, çevreye saygılı bir kurum olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

 

 

Dersler
BTT 501E Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları
BTT 505E Yeni Teknolojiler ve Küresel Siyaset
BTT 507 Sosyal Bilimlerde Araştır.Yön.
BTT 513E Çevrenin Sosyolojisi
BTT 516E Filmlerde Bilim ve Teknoloji Konuları
BTT 596 Seminer
BTT YLT Tez Çalışması
GYY 502 E-İş-Dijit.Çağda Yeni İş Mode.
GYY 504 Hizmet Yönetimi ve Yenilik
GYY 507 Değer Zinciri Stratejisi ve Yönetimi
GYY 509 Yenilik Süreçleri ve Yönetimi
GYY 509 Yenilik Süreçleri ve Yönetimi
GYY 511 Proje Yönetimi
GYY 514 İşletme Ekonomisi
GYY 599 Dönem Projesi
IKE 503E Makroekonomi 1
IKE 503E Makroekonomi I
IKE 504E Makroekonomi II
IKE 505E Ekonomide Araştırma Yöntemleri I
IKE 506E İktisatta Araştırma Yöntemleri II
IKE 508E Oyun Kuramı
IKE 511E Sağlık Ekonomisi
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 520E Kalkınma Ekonmisi
IKE 602E İleri Makroiktisat
IKE 603E İleri Araştırma Teknikleri
IKE 604E Advanced Econometrics
IKE DRT Doktora Tez Çalışması
IKE YLT Tez Çalışması
IKT 501 Mikroiktisat I
IKT 503 Makroiktisat I
IKT 505 İktisatta Araştırma Yönteml. I
IKT 510E Uluslararası İktisat
IKT 515 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
IKT 524E Dünya ekonomisinden Güncel Makroiktisadi Başlıklar
IKT 525E Kalkınma İktisadı
IKT 526 Ekonomik Büt.ve Avrupa Birliği
IKT 527 Ekonomik Küreselleşme
IKT 601E İleri Mikroiktisat
IMT 503 İletişim ve Müşteri İlişkileri
IMT 505 Kültür Tarihi
IMT YLT Tez Çalışması
ISS 000 Selected Topics in Entrepreneurship
ISS 500E Kantitatif Karar Teknikleri
ISS 500E Kantitatif Karar Teknikleri
ISS 501E Management Statistics
ISS 501E Yöneticiler İçin İstatistik
ISS 501E Management Statistics
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 503E Finansal Muhasebe
ISS 504E Finansman Yönetimi
ISS 504E Corporate Finance
ISS 504E Finansman
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 505 Yönetim ve Organizasyon
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 506 İşletme Hukuku
ISS 507E Yönetim Ekonomisi
ISS 507E Managerial Economics
ISS 508E Örgütsel Davranış
ISS 508E Örgütsel Davranış
ISS 509E Pazarlama Yönetimi
ISS 509E Marketing Management
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 511 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 523E Küresel Pazarlama
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 524 Pazarlama Araştırması
ISS 532E Bütünleşik Pazarlama İletişimi
ISS 533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS 552 Fikri-Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS 552 Fikri-Sınaii Mülkiyet Hukuku
ISS 555 E-Ticaret
ISS 555 Stratejik Internet Pazarlaması
ISS 604E Pazarlama Teorisi
ISS 605E Tüketici davranışı
ISS 606E Örgüt Kuramı
ISS 607E Örgütsel Davranışta Seçilmiş Başlıklar
ISS DRT Tez Çalışması
ISS YLT Proje
ISS YLT1 Tez Çalışması 1
ISS YLT1 Tez Çalışması 1
ISS YLT2 Tez Çalışması 2
ITY 510 Yönetim ve Organizasyon
ITY 512E Yöneylem Araştırması
ITY 513 İşletme Ekonomisi
ITY 516E Yönetim Bilişim Sistemleri
ITY 517E Ar-Ge Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
ITY 517E Araştırma-Geliştirme Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
ITY 517E Araştırma-Geliştirme Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 518 Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi
ITY 518 Teknoloji ve Pazarlama
ITY 522 İşletme ve Teknoloji Yönetiminde Hukuk
ITY 526 Kurumsal Zeka&Veri Madenciliği
ITY 526E Kurumsal Zeka ve Veri Madenciliği
ITY 531E Bilgi Yönetimi
ITY 533 Tesis Planlama
ITY 538 Stratejik Yönetim
ITY 599 Proje
KDP 510E Disaster Management
KDP YLT Proje
MBA 512E Üretim ve İşlemler Yönetimi
MBA 517E Management Statistics
MBA 534E Girişimcilik
MBA 598E Proje
MDP DRT Tez Çalışması
MJT 602 18.YY'da Türk Müziği Çalışmaları
MJT 607 16.&17.YY. Türk Müziği Çalışm.
MJT 618 Abdül.Meragi&Anad.Edvar G.
MJT DRT Tez Çalışması
MYE YLT Tez Çalışması
MYL 506E Müzik İcra Çalışmaları
MYL 557E Müzikolojinin Temelleri
MZJ YLT Tez Çalışması
STD 607E Sanat ve Politika
STR 505 Minyatürde Görsel&Sözel İmge
STR 508E Günümüz Sanatı
STR 525E Sanat Tarihi ve Kültür
STR 602E Sanat ve Endüstri Arasındaki İlişkiler
STR DRT Tez Çalışması
STR YLT Tez Çalışması
SYC 501E Siyaset Felsefesi
SYC 502E Kuresellesme ve Uuslararasi Iliskiler
SYC 505 Güncel Siyas. Seçilmiş Konular
SYC 506E Politik Coğrafya
SYC 508E Urban and Environmental Politics / Kent ve Çevre Siyaseti
SYC 510 Modern Türkiye'de Siyasi Düşü.
SYC 515E Siyaset Sosyolojisi
TKY 501 Yeni Akımlar ve Müzik
TKY 518E Batı Müzik Teorisi Tarihi
TKY YLT Tez Çalışması
TMP YLT Tez Çalışması
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2018