Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 532E - Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 

ISS 532E - Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Dersin Amaçları

1. Bu derste ögrenciler promosyon karmasının stratejik pazarlama planları içindeki yerini anlayarak, müşteri karar alma sürecini pazarlama iletişiminin nasıl etkilediğini öğreneceklerdir.
2. Müşteri gözüyle marka deneyimini pazarlama iletişimi ile entegre etmiş olacaklardır.
3. Pazarlama iletişimi konusunda çalışanlarla ve kullandıkları tekniklerle tanışacaklar.
4. Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramlarını çeşitli durumlara uygulama becerisi kazanacaklar.
5. Yaratıcı bir çalışma ile kendilerinin pazarlama iletişim planını geliştirebilecekler.

Dersin Tanımı

Bu derste genel olarak pazarlama yönetimi içerisinde pazarlama iletişiminin rolü vurgulanmakta ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlama çevresindeki uygulamalar irdelenmektedir. Çeşitli iletişim teknikleri ve kullanım alanları tüketici davranışları gözönünde bulundurularak anlatılmaktadır. Pazarlama iletişimi alanında karar alma, yaratıcılık, kampanya planlama ve bütçeleme ile iletişimde etkinlik ölçümü teknikleri üzerinde de durulmaktadır. Ayrıca bu ders, reklam ve promosyonun teorik ve pratik bakış açılarını dengeli bir şekilde çeşitli kavram ve teorilere dayandırarak öğrencilere anlatmaktadır

Koordinatörleri
Ayşe Banu Elmadağ Baş
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024