Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 532E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bütünleşik Pazarlama İletişimi
İngilizce Integrated Marketing Communic.
Dersin Kodu
ISS 532E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Banu Elmadağ Baş
Dersin Amaçları 1. Bu derste ögrenciler promosyon karmasının stratejik pazarlama planları içindeki yerini anlayarak, müşteri karar alma sürecini pazarlama iletişiminin nasıl etkilediğini öğreneceklerdir.
2. Müşteri gözüyle marka deneyimini pazarlama iletişimi ile entegre etmiş olacaklardır.
3. Pazarlama iletişimi konusunda çalışanlarla ve kullandıkları tekniklerle tanışacaklar.
4. Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramlarını çeşitli durumlara uygulama becerisi kazanacaklar.
5. Yaratıcı bir çalışma ile kendilerinin pazarlama iletişim planını geliştirebilecekler.
Dersin Tanımı Bu derste genel olarak pazarlama yönetimi içerisinde pazarlama iletişiminin rolü vurgulanmakta ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlama çevresindeki uygulamalar irdelenmektedir. Çeşitli iletişim teknikleri ve kullanım alanları tüketici davranışları gözönünde bulundurularak anlatılmaktadır. Pazarlama iletişimi alanında karar alma, yaratıcılık, kampanya planlama ve bütçeleme ile iletişimde etkinlik ölçümü teknikleri üzerinde de durulmaktadır. Ayrıca bu ders, reklam ve promosyonun teorik ve pratik bakış açılarını dengeli bir şekilde çeşitli kavram ve teorilere dayandırarak öğrencilere anlatmaktadır
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Çeşitli teori ve uygulamaları birleştirerek reklam ve promosyon konularında teorik ve pratik yaklaşımları anlama becerisi
II. Promosyon karmasının beş elemanı arasındaki ilişkileri analiz etme beceri
III. Tüm pazarlama prosesleri içinde promosyon karmasının pazarlama karması ve stratejisi içindeki yerini anlama ve geliştirme becerisi
IV. Çeşitli bütçeleme yöntemlerini anlama ve bunları promosyon karması içindeki araçlar arasında etkin bir şekilde pay edebilme becerisi
V. Pazarlama iletişiminin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini anlama becerisi
VI. Yasal düzenlemelerin ve sosyal olguların promosyon faaliyetlerine olan etkisini anlama becerisi
VII. Stratejik ve taktiksel pazarlama planlarını oluştururken pazarlama iletişimi araçlarının müşteri karar alma süreci üzerindeki etkisinin rolünün anlama becerisi kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications, 5/e. Kenneth E. Clow • Donald Baack. 5th Ed. Pearson Education
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020