Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 502E - Bilim Tarihi Yazıcılığı
 

BVT 502E - Bilim Tarihi Yazıcılığı

Dersin Amaçları

1. Bilim tarihi yazıcılığının aşamalarını tanıtmak;
2. Bilim tarihine yön veren felsefi yaklaşımları tanıtmak
3. Bilim tarihi yazımında dikkat edilmesi gereken kavramları, yöntemleri ve kaynakları tanıtmak;
4. Bir bilim tarihi metni inşa ederken ya da değerlendirirken gerekli olan okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerileri öğrencilere kazandırmak.

Dersin Tanımı

Bu ders, Efsaneler Dönemi Tarih Anlayışı; Greko-Romen Tarihçilik; Dinlerin Tarihe Yaklaşımları, Aydınlanmacı Tarih Anlayışı; Bilimsel Tarihyazımının Başlaması; Annales Tarih Okulu; Post-modern Tarihçilik; Teolojik, Pozitivist, Romantik, Pragmatik, İdealist, Marksist, Yapısalcı, Frankfurt Okulu, Bağımlılık, Maduniyet Okulu Tarih Anlayışları; Tarihyazımında Temel Kavramlar; Tarihçi ve Etik Sorumluluk; Tarih Araştırmalarında Kaynak Çeşitleri ve Kullanımı; Tarih Metinlerinde Atıf Yapma ve Dipnot Gösterme; Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir? konularını içerecektir.

Koordinatörleri
Tuncay Zorlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023