Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BTT 507 - Sosyal Bilimlerde Araştır.Yön.
 

BTT 507 - Sosyal Bilimlerde Araştır.Yön.

Dersin Amaçları

1. Sosyal Bilimlerde nitelikel araştıma yöntemlerini öğretmek.
2. Etnografik araştırma ve analiz yöntemlerini öğretmek.
3. Öğrencilerin teori ve veri arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak.
4. Öğrencilere sosyal ve kültürel dünyayı anlayabilmeleri için veri oluşturma, analiz etme ve raporlama yöntemlerini öğretmek.

Dersin Tanımı

Bu ders sosyal bilimlerde temel niteliksel araştırma yöntemlerini kapsamaktadır. Ders, teori ve yöntem, araştırma ve bilgi üretimi, tarafsızlık, görecilik ve refleksivite aralarındaki ilişkiyi tartışmayı amaçlayan geniş sorularla başlayacaktır. Dersin konuları etnografik yöntem olan katılımlı-gözlem; derinlemesine ve açık uçlu mülakat; odak grup görüşmeleri, yazılı doküman, çizim, harita, fotograf, film ve obje analiz yöntemleri; alan notlarının kayıt edilmesi ve yazılması, örnekleme yöntemleri, veri değerlendirme ve raporlama yöntemlerini içerecektir. Bu ders sosyal bilimler öğrencilerine veri toplama, analiz etme ve sunma becerileri vermek için tasarlanmıştır

Koordinatörleri
Sevil Hatice Baltalı Tırpan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023