Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BTT 507 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sosyal Bilimlerde Araştır.Yön.
İngilizce Research Methods in Social Sciences
Dersin Kodu
BTT 507 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sevil Hatice Baltalı Tırpan
Dersin Amaçları 1. Sosyal Bilimlerde nitelikel araştıma yöntemlerini öğretmek.
2. Etnografik araştırma ve analiz yöntemlerini öğretmek.
3. Öğrencilerin teori ve veri arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak.
4. Öğrencilere sosyal ve kültürel dünyayı anlayabilmeleri için veri oluşturma, analiz etme ve raporlama yöntemlerini öğretmek.
Dersin Tanımı Bu ders sosyal bilimlerde temel niteliksel araştırma yöntemlerini kapsamaktadır. Ders, teori ve yöntem, araştırma ve bilgi üretimi, tarafsızlık, görecilik ve refleksivite aralarındaki ilişkiyi tartışmayı amaçlayan geniş sorularla başlayacaktır. Dersin konuları etnografik yöntem olan katılımlı-gözlem; derinlemesine ve açık uçlu mülakat; odak grup görüşmeleri, yazılı doküman, çizim, harita, fotograf, film ve obje analiz yöntemleri; alan notlarının kayıt edilmesi ve yazılması, örnekleme yöntemleri, veri değerlendirme ve raporlama yöntemlerini içerecektir. Bu ders sosyal bilimler öğrencilerine veri toplama, analiz etme ve sunma becerileri vermek için tasarlanmıştır
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024