Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 541E - müzik, dans, kültürel çalışmalar
 

MZJ 541E - müzik, dans, kültürel çalışmalar

Dersin Amaçları

Kültürel Çalışmalar ve Müzikoloji alanları arasında disiplinlerarası ilişki kurmak,
II. Kültürel pratikler ve sanatsal yapılar ile kültür politikaları arasındaki ilişki üzerine
düşünmeyi geliştirmek ve toplumsal koşulları bu bağlamda anlamlandırabilmeyi
sağlamak,
III. Müzik ve dans alanını çeşitli güç mekanizmaları ve kavramlarla ilişkilendirerek
düşünmek,
IV. Müzik ve dans üzerinden toplumsal analizler yapabilmek, eleştirel bakış açıları
geliştirebilmek.

Dersin Tanımı

Kültürel Çalışmalar, kültür odaklı tarih, eleştirel yaklaşımlar, kültürel çalışmalar ve toplumsal
tarih ilişkisi, kültürel pratikler ve sanatsal uygulamalar olarak müzik ve dans, kültürel
temsiller, çağdaş kültür politikası, sanat-endüstri ilişkisi. İdeoloji, sınıf, etnisite, medya
kavramlarıyla iktidar ve sanat.

Koordinatörleri
Zeynep Gonca İncedere
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024