Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 522E - Müzik Kültürleri: Bölgeler ve Akımlar
 

MZJ 522E - Müzik Kültürleri: Bölgeler ve Akımlar

Dersin Amaçları

• Bölgeler, ülkeler ve kültürler bazında dünyada yer alan müzik kültürlerini karşılaştırmalı yaklaşımla incelemek
• Müzik kültürlerini farklı kimlik temsilleri dahilinde yorumlamak
• Dünya müzikleri üzerine yürütülmüş olan örnek alan çalışmalarının incelenerek öğrencilerin bu bağlamda yapacakları özgün araştırmalara katkı sunmak.

Dersin Tanımı

Müzikal haritalar. Müzikal formlara genel bakış. Ritm, Melodi ve Tını. Bölgede kullanılan çalgılar ve sınıflandırma sistemi. Bölgenin kültürel tarihi ve müzikal gelenekler. Yaşam Döngüsü Ritüelleri & Törenleri. Bölgenin müzik kültürlerinde toplumsal cinsiyet. Bölgede popüler müzik endüstrisi.

Koordinatörleri
Zeynep Gonca İncedere
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023