Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / SYC 503E - Modern Devletin Oluşumu
 

SYC 503E - Modern Devletin Oluşumu

Dersin Amaçları

Bu ders modern devletin tarihsel oluşumu ve süregiden dönüşümü üzerine sosyal bilimler alanında kabul gören temel teorik eleştirel kuramları disiplinlerarası bir perspektifle tanıtmayı, devletlerin toplumsal-tarihsel inşa süreçlerine eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.

Dersin Tanımı

Bu ders, antik çağdan neoliberal kapitalizme kadar uzanan bir bağlam içinde modern devletin oluşumunu, kurumsallaşmasını ve dönüşümünü inceler. Ders, "iktidar", "otorite", "şiddet", "temsil", "baskı", "bürokrasi", "ordu", "sınıf", "meşruiyet", "halk", "devrim", "ulus", "eşitsizlik", "etnisite" ve "cinsiyet" gibi kavramlar aracılığıyla devletin oluşumunu analiz eder. Modern devletin karmaşık bürokratik ve hukuki kurumsallaşması disiplinlerarası bir perspektiften çeşitli eleştirel yaklaşımlarla tartışılır. Ders materyali, temel olarak sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi disiplinlerinden seçilen okumalardan oluşur ve devlet inşası üzerine hem klasik teorileri hem de devletin dönüşümüne dair güncel analizleri içerir.

Koordinatörleri
Ayşe Serdar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024