Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKE 513E - Endüstriyel Ekonomi (Endüstriyel Organizasyon)
 

IKE 513E - Endüstriyel Ekonomi (Endüstriyel Organizasyon)

Dersin Amaçları

1. Bir piyasanın yapısını hangi faktörlerin nasıl belirlediğini anlatmak
2. Çeşitli piyasa yapılarını modellemek ve modeldeki denge firma stratejilerinin tüketiciler vekarlar üzerindeki etkilerini bulmak
3. Firmaların piyasa yapısını ve kar performanslarını değiştirmek için ellerinde olanstratejileri ve davranışlarını teori, Türkiye ve uluslar arası ve global bağlamlarda incelemek
4. Antitröst ve rekabet politikalarının ve devlet düzenlemelerinin arkasında yatan ekonomikmodelleri mukayeseli bir bağlamda anlamak ve geliştirebilmek

Dersin Tanımı

Tipik bir mikroekonomi dersinde tam rekabet piyasalarına odaklanılırken, Endüstriyel
Organizayon dersi çok daha yaygın gözlenen piyasa aksaklıklarına odaklanır. Gerektikçe
optimizasyon ve Oyun Teorisi tekniklerini kullanarak, monopoli, oligopoli, ve karteller gibi
çeşitli piyasa yapıları ve firmaların çeşitli fiyat ve fiyat harici stratejilerinin modellenmesi
öğretilir. Antitröst ve rekabet politikalarının amaçları ve uygulamaları uluslararası ve global
bağlamlarda sunulur.

Koordinatörleri
Shourjo Chakravorty
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022