Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKE 602E - İleri Makroiktisat
 

IKE 602E - İleri Makroiktisat

Dersin Amaçları

Maddeler halinde 2-5
adet
Bu dersin amacı öğrencilerin:
1. İleri makroiktisatta önem taşıyan belli başlı konuları kavramaları,
2. Model temelli ve teorik analitik metodlara hâkim olmaları,
3. İleri makroiktisatta araştırma yapmalarını sağlayacak problem çözme yeteneğini
kazanmaları,
4. Makroiktisattaki güncel gelişmeleri anlamalarıdır.
The aim of this course is to provide students with:
1. Background of the fundamental issues of advanced macroeconomics,
2. Understanding of model-based, theoretical and analytical methods,
3. Ability to solve problems for advanced macroeconomics research,
4. Ability to understand the current macroeconomic issues.

Dersin Tanımı

Geleneksel makroekonomik dinamikler; toplam arz ve talep; Keynesgil ve klasik iktisat; beklentiler ve
ücret ve fiyat esnekliği; rasyonel beklentiler; rasyonel beklentilerle makroekonomik modeller; açık
ekonomi; yeni Keynesgil büyüme; yeni büyüme teorisi: endojen büyüme.; dalgalanma ve büyüme üzerine yeni klasik kuramlar; ekonomik

Koordinatörleri
Ruı Dang
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024