Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 505 - Yönetim ve Organizasyon
 

ISS 505 - Yönetim ve Organizasyon

Dersin Amaçları

1.Temel yönetim rolleri ve i?levlerini, yönetim süreçleri döngüsü ve yönetim
dü?üncesinin evrimini günümüz akymlaryna dek aktarmak
2.Planlama i?levinin yönetim i?levleri içerisindeki rolünü örnekler üzerinde
tanymlamak ve tarty?mak.
3.Örgütleme i?levinin yönetim i?levleri içerisindeki rolünü örnekler üzerinde
tanymlamak ve tarty?mak.
4.Liderlik ve uyumla?tyrma i?levinin yönetim i?levleri içerisindeki rolünü örnekler
üzerinde tanymlamak ve tarty?mak.
5.Denetleme ve düzeltme faaliyetlerini örnekler üzerinde tanymlamak ve tarty?mak

Dersin Tanımı

Yönetim, yöneticilik kavramlary, yönetim süreci döngüsü, yönetim
dü?üncesinin evrimi, planlama, örgütleme, liderlik ve uyumla?tyrma,
denetleme ve düzeltme i?levleri konularynyn teknoloji yönelimli üretim ve
hizmet firmalaryna vurgu yapylarak aktarylmasy.

Koordinatörleri
İsmail Hakkı Biçer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022